Schriftelijke vragen van 3-3621 tot 3-3621

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3621 Van Nieuwkerke André (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Reorganisatie.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1016