Schriftelijke vragen van 2-839 tot 2-839

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-839 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zelfstandige logopedisten - Statuut - Loon.
  Verzending vraag 16/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-838