Schriftelijke vragen van 2-1978 tot 2-1978

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1978 Van Riet Iris (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 14/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1979