Schriftelijke vragen van 2-1606 tot 2-1606

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1606 Van Riet Iris (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zwangerschapsuitkering - Gemeentelijk politiek mandaat.
  Verzending vraag 17/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 27/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1624