Schriftelijke vragen van 5-6901 tot 5-7000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6901 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Sociaal label - Evolutie - Evaluatie - Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO)
  Verzending vraag 24/8/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6902 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Collectie moderne kunst - Bestemming
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6903 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Schulden van ontwikkelingslanden aan de Belgische schatkist - Legitimiteit
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6904 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  NH 90-helikopters - Actieradius
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6905 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Filefuik - Gebruik door de Belgische politie - Risico's - Aansprakelijkheid
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6906 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  PatiŽntenverenigingen - Participatie - SubsidiŽring
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 22/10/2012
5-6907 Claes Dirk (CD&V) minister van Werk  
  Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Evaluatie
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 22/5/2013
5-6908 Claes Dirk (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Tankstations langs de autosnelweg - Niet-toegelaten alcoholische dranken - Controle
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 23/11/2012
5-6909 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brievenbussen - Huisnummer - Zichtbaarheid - Hulpdiensten
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6910 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nepflitspalen - Wettelijkheid
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 19/10/2012
5-6911 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Arresthuis in Wilrijk - Argumenten - Timing en kosten - Overleg
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 12/2/2013
5-6912 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Valse klachten tegen agenten - Remedies - Overleg met de politievakbonden
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6913 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  InterministeriŽle Conferentie Buitenlands Beleid - Bijeenroeping
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 15/10/2012
5-6914 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Promoties - Accreditaties - Publicatie in het Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6915 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Deelstaatdiplomaten - Statuut - Toekenning van de rang van attachť
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6916 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Softwareprogramma Hastus-Rail - Evaluatie - Vakbondsvereniging - Gevolgen voor de organisatie van het werk
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 14/11/2012
5-6917 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 4/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6918
5-6918 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 27/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6917
5-6919 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Illegale dierenkwekerijen - Aantallen - tendens
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6920 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Domeinnamen - DNS.be - regulering - Aanwenden opbrengst
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6921 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Staatsveiligheid - OCAD - Ondersteunende diensten - Risico op veiligheidsincidenten - Niet beveiligde communicatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6923
5-6922 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Staatsveiligheid - OCAD - Ondersteunende diensten - Risico op veiligheidsincidenten - Niet beveiligde communicatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6923
5-6923 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - OCAD - Ondersteunende diensten - Risico op veiligheidsincidenten - Niet beveiligde communicatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6922
5-6924 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  VSSE - ADIV - Uitwisseling informatie met zusterdiensten - Lacune in controle
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6925
5-6925 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  VSSE - ADIV - Uitwisseling informatie met zusterdiensten - Lacune in controle
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6924
5-6926 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Veiligheid van de staat - Strijd tegen de proliferatie en de bescherming van het WEP
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6927
5-6927 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de staat - Strijd tegen de proliferatie en de bescherming van het WEP
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6926
5-6928 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  VSSE - Inlichtingendienst - Kennismanagement
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6929
5-6929 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  VSSE - Inlichtingendienst - Kennismanagement
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6928
5-6930 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  ADIV - Uitblijven geÔntegreerd ICT-systeem - Risico's op fouten in informatieverwerking
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6931
5-6931 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  ADIV - Uitblijven geÔntegreerd ICT-systeem - Risico's op fouten in informatieverwerking
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6930
5-6932 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  ADIV - Beveiliging van de infrastructuur en de bewakingsmiddelen - Tekortkomingen
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6933 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  OCAD - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6934
5-6934 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  OCAD - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6933
5-6935 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Aanslag in Kopenhagen - Tekortkomingen - Belang uitwisseling gegevens tussen inlichtingendiensten en politie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6937
5-6936 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Aanslag in Kopenhagen - Tekortkomingen - Belang uitwisseling gegevens tussen inlichtingendiensten en politie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6937
5-6937 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Aanslag in Kopenhagen - Tekortkomingen - Belang uitwisseling gegevens tussen inlichtingendiensten en politie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6936
5-6938 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Staatsveiligheid - Acute dreigingen - Urgentieprocedure voor specifieke en uitzonderlijke methoden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 24/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6939
5-6939 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Acute dreigingen - Urgentieprocedure voor specifieke en uitzonderlijke methoden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6938
5-6940 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Staatsveiligheid - Aankoop communicatiemateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6941
5-6941 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Aankoop communicatiemateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6940
5-6942 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Inlichtingendiensten - Samenwerkingsakkoorden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6943
5-6943 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Politiediensten - Inlichtingendiensten - Samenwerkingsakkoorden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 13/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6942
5-6944 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Zelfdodingen in het leger - cijfers 2005-2011
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6945 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Zelfmoordpreventie in het leger - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6946 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Strijd tegen de Aziatische hoornaar
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6947
5-6947 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Strijd tegen de Aziatische hoornaar
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6946
5-6948 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Loodvergiftiging - Blootstelling van kinderen - Toestand in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-6949 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  NBB - Gebruik data van Google als economische indicatoren - Voorspellen van conjuctuur
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6950
5-6950 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  NBB - Gebruik data van Google als economische indicatoren - Voorspellen van conjuctuur
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 18/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6949
5-6951 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtelijk onderzoek "Kelk" - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6952 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor medische ongevallen - Start - Statuut van de ingediende dossiers
  Verzending vraag 29/8/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2564
5-6953 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor medische ongevallen - Integratie in het RIZIV
  Verzending vraag 29/8/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 27/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2565
5-6954 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor medische ongevallen - Schade veroorzaakt door een product - Vergoeding
  Verzending vraag 29/8/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 27/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2566
5-6955 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor medische ongevallen - Website - Logo - Voorlichting zorgverstrekkers
  Verzending vraag 29/8/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 27/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2555
5-6956 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor medische ongevallen - Cijfergegevens met betrekking tot de ingediende aanvragen
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6957 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal Planbureau - Vergrijzing - Langetermijn vooruitzichten
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 20/9/2012
5-6958 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Nationaliteit van de gerechtigden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6959 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit van gerechtigden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6960 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Nationaliteit van de gerechtigden - Cijfergegevens
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-6961 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Terrorisme - Extreem rechts - Maatregelen
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-6962 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Uitvoer van wapens - Adviezen van buitenlandse Zaken - Motivering - Cijfergegevens
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 15/10/2012
5-6963 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Markets in Financial Instruments Directive - Overeenstemming van het risicoprofiel met de beleggingsportefeuille - Wijziging van het risicoprofiel (MiFID)
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6964 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Markets in Financial Instruments Directive - Omzeiling via een aansprakelijkheidsclausule (MiFID)
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6965 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Gewestelijk ExpresNet - Verhoging van de perrons
  Verzending vraag 29/8/2012
  Rappel 19/2/2013
  Herkwalificatie 14/5/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3556
5-6966 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Diabolo - Derde deel - Aansluiting bestaande spoorlijnen in Schaarbeek
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6967 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Gewestelijk ExpresNet - Lijn 124 tussen Ukkel en Nijvel - Derde en vierde spoor
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 13/12/2012
5-6968 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Gewestelijk ExpresNet - Lijn 50A Brussel - Denderleeuw - Derde en vierde spoor
  Verzending vraag 29/8/2012
  Rappel 19/2/2013
  Herkwalificatie 14/5/2013
  Antwoord 23/5/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3557
5-6969 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet (GEN) - Elektrische motorstellen "Desiro" - Aanschaf
  Verzending vraag 31/8/2012
  Rappel 19/2/2013
  Herkwalificatie 14/5/2013
  Antwoord 15/5/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3558
5-6970 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg - Werkgroep - Stand van zaken werkzaamheden - Resultaten
  Verzending vraag 31/8/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2556
5-6971 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen - Dagverzorgingscentra - Financieringsnormen - Erkenningsnormen - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 31/8/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2557
5-6972 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelen - Officina-apotheken - Beschikbaarheid - Verpakkingen
  Verzending vraag 31/8/2012
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2558
5-6973 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Saint-Hubert - Militair vliegveld - Gebruik van de piste - Investeringen
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6974 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Schuldhulpverlening - Financieel adviseur - Budgetcoach - Kosten - Malafide praktijken - Controle - Klachten
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 7/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6975
5-6975 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Schuldhulpverlening - Financieel adviseur - Budgetcoach - Kosten - Malafide praktijken - Controle - Klachten
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 9/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6974
5-6976 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese raad
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6978
5-6977 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese raad
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6978
5-6978 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese raad
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6977
5-6979 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Comitť I - Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Contacten met buitenlandse antiterreurorganen - Mogelijke verwarring met Staatsveiligheid
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6981
5-6980 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Comitť I - Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Contacten met buitenlandse antiterreurorganen - Mogelijke verwarring met Staatsveiligheid
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6981
5-6981 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Comitť I - Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Contacten met buitenlandse antiterreurorganen - Mogelijke verwarring met Staatsveiligheid
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 13/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6980
5-6982 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Strijd tegen de financiering van terrorisme - Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Staatsveiligheid - FinanciŽn - CoŲrdinatie en informatie-uitwisseling tussen diensten - Middelen - Info
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 4/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6984
5-6983 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Strijd tegen de financiering van terrorisme - Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Staatsveiligheid - FinanciŽn - CoŲrdinatie en informatie-uitwisseling tussen diensten - Middelen - Info
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6984
5-6984 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Strijd tegen de financiering van terrorisme - Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Staatsveiligheid - FinanciŽn - CoŲrdinatie en informatie-uitwisseling tussen diensten - Middelen - Info
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6983
5-6985 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6987
5-6986 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6987
5-6987 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6986
5-6988 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Veiligheidsdiensten - Informatiedoorstroming - Buitenlandse Zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 5/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6990
5-6989 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Veiligheidsdiensten - Informatiedoorstroming - Buitenlandse Zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6990
5-6990 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Veiligheidsdiensten - Informatiedoorstroming - Buitenlandse Zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6989
5-6991 Tommelein Bart (Open Vld) eerste minister  
  Treinverbinding BelgiŽ-Nederland - Hogesnelheidslijn - FYRA-verbinding - Houding Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Benelux-trein
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6992
5-6992 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinverbinding BelgiŽ-Nederland - Hogesnelheidslijn - FYRA-verbinding - Houding Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Benelux-trein
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6991
5-6993 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslag - Studiebeurzen - Wijziging van de wetgeving - Belgische grensarbeiders - Rijksdienst voor Kinderbijslag - Budgettaire weerslag
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6994 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Internet - The "Cloud" - Elektronische gegevens - Bescherming - Toegang door overheden - Uitwisseling - Mutual Legal Assistance Treaties - Privacy
  Verzending vraag 6/9/2012
  Antwoord 15/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6995
5-6995 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - The "Cloud" - Elektronische gegevens - Bescherming - Toegang door overheden - Uitwisseling - Mutual Legal Assistance Treaties - Privacy
  Verzending vraag 6/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6994
5-6996 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor administratieve controle - Controle op zorgverleners - Minimale prestaties - Stand van zaken
  Verzending vraag 6/9/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6997 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor administratieve controle - Controle op zorgverleners - Tijdige aflevering van getuigschriften - Stand van zake
  Verzending vraag 6/9/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-6998 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor administratieve controle - Controle op zorgverleners - Conformiteit van de getuigschriften en facturen - Stand van zaken
  Verzending vraag 6/9/2012
  Antwoord 27/3/2013
5-6999 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuisfinanciering - Toegekende middelen per ziekenhuis - ZiekenhuishygiŽne - Hemovigilantie
  Verzending vraag 6/9/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3394
5-7000 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  PET-scans - PET-centra - Verstrekkingen
  Verzending vraag 6/9/2012
  Antwoord 12/11/2012