Schriftelijke vragen van 5-6101 tot 5-6200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6101 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Geweld - Rechten - Klachten - Aangiften
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 16/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6102
5-6102 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Geweld - Rechten - Klachten - Aangiften
  Verzending vraag 20/4/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Antwoord 17/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6101
5-6103 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugsgerelateerde criminaliteit - Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 - Draaiboek - Registratie - Bestrijding
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6104 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Vakantie in thuisland - Wijziging asielstatuut - RepatriŽring
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-6105 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Turkije - Asielaanvragen - Stand van zaken - Lijst van veilige landen
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-6106 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gecentraliseerde federale infolijn - Oprichting - Telefonische en schriftelijke vragen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 11/5/2012
5-6107 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De conclusies van een studie van het Kenniscentrum met het oog op een betere bescherming van professionele hulpverleners bij verkeersongevallen
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1832
5-6108 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering"
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 5/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2027
5-6109 Durnez Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De coŲrdinatoren van de "OPZ+"
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 7/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2037
5-6110 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De veiligheidsmaatregelen die gelden bij internationale voetbalwedstrijden
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2116
5-6111 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het etnisch geweld, de hongersnood en een oliedispuut in Zuid-Soedan
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 6/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1864
5-6112 Morael Jacky (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA)
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1921
5-6113 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De veiligheidssituatie in de Braziliaanse stad Salvador en in de deelstaat Bahia
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1932
5-6114 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De vliegtuigcrash in Congo en de dood van belangrijke leden van de entourage van president Kabila
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 6/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1987
5-6115 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De uitspraken van Vladimir Poetin over defensie-uitgaven
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1996
5-6116 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zijn onderhoud met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1997
5-6117 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - PatiŽntenverenigingen - Betrekking bij het beleid - Collectieve patiŽntenrechten
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6118 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gestrande reizigers - Verbeteren van de evacuatieprocedures
  Verzending vraag 24/4/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6119 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Exoten-schildpadden - Hinder - Bestrijding
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6120 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - NAVO-bondgenoten - Hitpercentages - Geheimhouding
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6121 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - "Collaterale schade" - Burgerslachtoffers - Vernieling van eigendommen
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6122 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nieuwbouw Forensisch Psychiatrische Centra - Gent en Antwerpen - Toewijzing van de uitbating - Externe consulent
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6123 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Gestolen wagen - Algerije - Politionele afhandeling - Diplomatieke afhandeling
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6124 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Technopreventieadviseurs - Benutting - Titel
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6125 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse politie - Indienstneming Brusselaars
  Verzending vraag 24/4/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6126 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Groep Arco - "Arco-regeling" - Voorkeursbehandeling aandeelhouders - Europese kritiek
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6127 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De problematiek van de mensenrechten tijdens recente ontmoetingen met China
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 6/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2001
5-6128 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zijn bezoek aan Centraal Afrika in maart
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2004
5-6129 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kinderarbeid en de handelsovereenkomst met Oezbekistan met betrekking tot textielproducten
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2007
5-6130 Talhaoui Fauzaya (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De inperking van de vrije meningsuiting in Turkije
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2008
5-6131 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De veroordeling van de Wit-Russische activist Ales Bialiatski
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2020
5-6132 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De wapenleveringen aan Qatar en de doorvoer naar LibiŽ
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2023
5-6133 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De huidige Libische situatie
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2025
5-6134 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Belgische inspectiemissie naar Damascus
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2026
5-6135 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De "EU-China Cyber Taskforce"
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2039
5-6136 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De impact van de Arabische lente op IsraŽl
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2063
5-6137 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het Palestijnse verzoeningssakkoord van Doha
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2068
5-6138 Bousetta Hassan (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bescherming van minderheden in Iran en in het bijzonder van de Arabisch sprekende Ahwazi-minderheid
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2071
5-6139 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het blokkeren van bankrekeningen van de Belgische ambassade door en in Rwanda
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 2/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2074
5-6140 Bellot FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De ongevraagde telefonische verkoop
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1773
5-6141 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De lange wachttijd van AidspatiŽnten op hun medicijnen
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 4/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2242
5-6142 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 16/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6143
5-6143 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect
  Verzending vraag 26/4/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6142
5-6144 Targnion Muriel (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Brievenbussen - Landelijke gebieden - Dreiging afschaffing
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-6145 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragers - Verblijf in gesloten centra - Lopende procedure asielaanvraag
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-6146 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugs - Dagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Evolutie - Beleid
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5877
5-6147 Franssen Cindy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Oudenaarde - Ontwikkeling van de stationsomgeving - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 6/7/2012
5-6148 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onderzoeken - Aantal - Resultaten
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6149 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Dienst Douane & Accijnzen - Laboratorium - Leuven - Incident met zuren - Verhuis naar veiligere locatie
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 8/11/2013
5-6150 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Jihadistische strijd - Afghanistan - SomaliŽ - Trainingskampen - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen - Staatsveiligheid
  Verzending vraag 26/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6151
5-6151 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Jihadistische strijd - Afghanistan - SomaliŽ - Trainingskampen - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen - Staatsveiligheid
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6150
5-6152 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Liften - Modernisering - Deadline - Verenigingen van mede-eigenaars - Prijsevolutie - Uitzonderingsmaatregelen
  Verzending vraag 26/4/2012
  Rappel 17/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 24/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4830
5-6153 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerend goed - Meerwaardebelasting - Opbrengst
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6154 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Officier van de gerechtelijke politie - Mobiliteit - Politiezones - Behoud bevoegdheden
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 4/9/2012
5-6155 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstvoeding - Borstvoedingsverlof - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 21/9/2012
5-6156 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vrijgemaakte energiemarkt - Energieleveranciers - Akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en energiemarkt" - Processen-verbaal - Minnelijke schikkingen - Algemene Directie Controle en Bemiddeling
  Verzending vraag 26/4/2012
  Rappel 3/8/2012
  Dossier gesloten 3/8/2012
5-6157 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het initiatief "Welkom in Palestina"
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-498
5-6158 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Contingentering - Gebruikte contingenten - Subcontingenten huisartsen en specialisten - Evolutie - Impact lissage
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 8/10/2012
5-6159 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Zwangere en pas bevallen vrouwen - Verwijdering van de werkvloer - Overheidssector
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6160 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  PatiŽntenrechten - Bekendheid bij de bevolking
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6161 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Aanmeldingen - Evolutie - Economische uitbuiting - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 19/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6162
5-6162 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Aanmeldingen - Evolutie - Economische uitbuiting - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 27/4/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6161
5-6163 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dolfijnen - Japan - FaerŲer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6164 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begrotingscijfers informatica - Mainframe - Rijksregisternummers
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6165 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechters - Wrakingsverzoekingen - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6166 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alcoholvergiftiging - Minderjarigen - Comadrinken - Evolutie
  Verzending vraag 27/4/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Herkwalificatie 30/10/2013
  Antwoord 7/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4191
5-6167 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geriatrie - Endocrinologie - Dubbele erkenning - Schrapping
  Verzending vraag 27/4/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2630
5-6168 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Ecocheques - Stand van zaken - Gebruik - Misbruiken - Controles - Perspectief
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6169 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Afdeling Moderne Kunst - Uitbreiding - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 17/5/2013
5-6170 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De slechte rangschikking van BelgiŽ in de Index van economische vrijheid
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1838
5-6171 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (en artsen)
  Verzending vraag 27/4/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2187
5-6172 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gevangenis van Sint-Gillis - Infrastructuurwerken - Renovatiewerken per vleugel - Toekomstplannen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 12/3/2013
5-6173 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Denderleeuw - Stationsparking - Aantal in- en uitritten
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6174 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Uitkeringen aan mensen die officieel niet bestaan - Nederland
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 20/11/2012
5-6175 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6177
5-6176 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6177
5-6177 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 15/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6176
5-6178 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugsgebruik - Stilstaande treinen - Risico's - Controles - Maatregelen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6179 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Koninklijk Hof - Diplomaten - Tijdelijke detachering
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 18/6/2012
5-6180 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Diplomatie - Adel
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 18/6/2012
5-6181 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Bloedafnames bij nachtelijke alcoholcontroles door huisartsen met wachtdienst
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1896
5-6182 Douifi Dalila (sp.a) minister van Justitie  
  Te treffen maatregelen om de staat, de brandveiligheid en de controle van bezoekers van het Brusselse Justitiepaleis te verbeteren
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 22/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2089
5-6183 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Invorderingsdossiers (voor de vredegerechten en de rechtbanken van koophandel)
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2163
5-6184 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Oneerlijke syndici
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 31/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2184
5-6185 Morreale Christie (PS) minister van Justitie  
  De erkenning van afstamming bij homoseksuele ouders
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 31/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2195
5-6186 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De beveiliging van bedrijfsgeheimen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 7/6/2012
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-531
5-6187 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 1/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6188
5-6188 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 5/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6187
5-6189 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6190
5-6190 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6189
5-6191 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Europol - Terrorismedreiging - Terroristische aanslagen - Statistieken - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6192
5-6192 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Europol - Terrorismedreiging - Terroristische aanslagen - Statistieken - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/5/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6191
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2900
5-6193 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Transgenders - Klachten rond discriminatie - Follow-up - Specialisatie - Samenwerking
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6194 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling
  Verzending vraag 4/5/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
5-6195 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ruimtevaartindustrie - Galileo - Europees ruimtevaartbudget
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6196 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Europees Verdrag over Nationaliteit van 1997 - Ondertekening - Ratificering
  Verzending vraag 4/5/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4513
5-6197 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Steunpunt Armoedebestrijding - Overheveling naar de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 31/7/2012
5-6198 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane - Boekhoudsysteem - Falen van computerprogramma
  Verzending vraag 4/5/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-6199 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De garanties van de Griekse regeringspartijen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2024
5-6200 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Uithaling onder begeleiding van een gedetineerde die met zijn of haar kind in de gevangenis verblijft - Omstandigheden - Hospitalisering van een kind
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 12/9/2012