Schriftelijke vragen van 5-4901 tot 5-5000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4901 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Hoge elektriciteitsprijs - Prijsverschillen - Cijfers - Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3628
5-4902 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overbevolking - Beleid - Onderzoek - Gevolgen voor BelgiŽ - Bevolkingsdichtheid - Normen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3644
5-4903 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Weggebruikers - Stopborden - Negeren van - Steekproef Touring - Sensibiliseringscampagne - Overbodigheid bepaalde stopborden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 27/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3729
5-4904 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto's - Rookverbod - Voordelen - Nadelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3759
5-4905 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nederland - Files - Softwaretoepassing "file wekker" - Fileleed - Beleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3791
5-4906 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Flitscamera's - Effectiviteit - Verlichting - Plaatsing - Kleur nummerplaten - Identificatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3792
5-4907 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Scheepswrakken - Belgische claims
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3836
5-4908 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Noordzee - Wrakken - Claims
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3837
5-4909 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Directoraat-generaal Luchtvaart - Vliegschool - Examinatoren - Schorsing - Procedure
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3844
5-4910 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nederland - Maximumsnelheid - Verhoging - Europese eenvormigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3884
5-4911 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dreigende stroompannes - Maatregelen - Effecten - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3885
5-4912 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2856
5-4913 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Ex-kankerpatiŽnten - Sollicitaties - Medische geschiktheid - Defensie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2891
5-4914 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  IsraŽl - Kinderrechten - Systematische schending
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2858
5-4915 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Notaris - Pensioen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2896
5-4916 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Delcredere - Verzekerde wapenexporten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2998
5-4917 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Gebouwen - Energiekost en -besparingen - Energieverbruikvriendelijkheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2999
5-4918 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten - Parkeerkaarten - Aanvragen - Intrekkingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3003
5-4919 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Wapenimport - IsraŽl naar BelgiŽ - Situatie - Aankoopbeleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3011
5-4920 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Bahrein - Gevechtswapens - Verkoop - Advies
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3013
5-4921 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Belgische F-16's - Hit percentage
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3030
5-4922 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belspelletjes - Beteugeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3018
5-4923 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Krijgsmacht - C-130 vliegtuigen - Pannes - Duurtijd - Kosten - Samenwerking met andere landen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3093
5-4924 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Lottowielerploeg
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3147
5-4925 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verenigde Naties - Financiering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3159
5-4926 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Vrouwen - Inzet - Gevechtstroepen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3305
5-4927 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie - Lidstaten - Defensiebudgetten - Status-quo - SynergieŽn - Smart defence
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3336
5-4928 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Drones - Onbemande verkenningsvliegtuigen - Belgisch leger - Inzet - Aankoop
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3365
5-4929 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Privacycommissie - Privacy van werknemers - Controlesystemen - Toename
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3307
5-4930 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Politiebewaking - Haven - Camera's - Huurgeld - Kostprijs
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3346
5-4931 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Inning auteurs- en naburige rechten - Beheersvennootschappen - Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3526
5-4932 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Pensionering jonge soldaten - Mutaties
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3557
5-4933 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3600
5-4934 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3605
5-4935 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Val van Kadhafi - NAVO - Mandaat Verenigde Naties - Verlenging - Operaties - Bescherming burgerbevolking - Belgische deelname - Kostprijs
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3609
5-4936 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Verjonging - Vrijwillige militaire inzet (EVMI) - Werving - Evaluatie - Plannen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3614
5-4937 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Electrosmog - Elektromagnetische straling - Blootstelling - Gezondheidsrisico's - Onderzoek
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3642
5-4938 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers - Sabam - Auteursvergoeding - Bijdrage - Internetabonnement - Internetproviders
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3701
5-4939 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bankrekening - Recht - Europese Commissie - Bankrekening voor alle Europeanen - Plan van aanpak
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3741
5-4940 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Toetreding RoemeniŽ en Bulgarije tot de Europese Unie - Overgangsmaatregelen - Effect - Bouwsector - Tuin- en landbouwsector - Knelpuntregeling - Parallelle circuits
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3761
5-4941 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  SomaliŽ - Kustwacht - Training - Europese Unie - Belgische steun
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3767
5-4942 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zuigflessen - Steriliseren - Kankerverwekkend gas - Ethyleenoxide - Richtlijnen - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3814
5-4943 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Zelfmoord - Personeelsleden Belgisch leger - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3824
5-4944 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huwelijken - Verdachte of schijnhuwelijken - Aantal - Ontwikkeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3874
5-4945 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Palestijnse gebieden - Illegale nederzettingen - Landbouwproducten - Illegale producten - Verkoop in BelgiŽ - Verbod - Identificatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3877
5-4946 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbinding tussen Turnhout en Brussel - Stiptheid - Aansluitingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 15/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 24/2/2014
  Antwoord 11/3/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1517
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4828
5-4947 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Defecte toestellen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1518
5-4948 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen van en naar de Kempen - Aantal reizigers - Evaluatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1531
5-4949 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/2/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1512
5-4950 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NBMS) - Spoorwegmateriaal - Onderhoud - Treincapaciteit - Uitbesteding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2849
5-4951 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Personen met beperkte mobilitieit - Aangepaste dienstverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2913
5-4952 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Interregionale spoorverbindingen - Overleg - Studies - Doelstellingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 15/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 24/2/2014
  Antwoord 11/3/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3080
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4829
5-4953 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1974
5-4954 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Voorhechtenis - Duur - Meer dan ťťn jaar - Evolutie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2852
5-4955 Taelman Martine (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Hervormingsplan - Militaire infrastructuur - Alternatief gebruik - Natuurbeheerprojecten - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3020
5-4956 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Baby's - Reflux - Medicatie - Beleid - Preventie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 18/2/2013
5-4957 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstimplantaten - Protheses - Kwaliteit - Gevaren
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
5-4958 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Topmanagers - Lonen - Vergoedingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 7/11/2012
5-4959 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onnodige chirurgische operaties - Vervalsingen - Cijfers - Schadevergoedingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
5-4960 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Leugendetector - Gebruik - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/12/2012
5-4961 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstal van fietsen - Preventie - Lokfietsen met een GPS-systeem
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1094
5-4962 Tommelein Bart (Open Vld) eerste minister  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-52
5-4963 Tommelein Bart (Open Vld) eerste minister  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3706
5-4964 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Jacht op dolfijnen - Wreedheden - Walvisvaartcommissie - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1384
5-4965 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Beperkte "roll back" van rulings
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-643
5-4966 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Impact op begroting
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-837
5-4967 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3023
5-4968 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Criminaliteit - Skimmen - Bankkaarten - 3D-Printers - Preventie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3251
5-4969 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3707
5-4970 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3752
5-4971 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW-wetgeving - Verlaagd tarief - Sauna's - Interpretatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3809
5-4972 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3864
5-4973 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Virtuele drugssupermarkten - TOR netwerk - Douane - Controle pakjes
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3899
5-4974 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LRA ("L'Armťe de Rťsistance du Seigneur") - Nieuwe oorlogsmisdaden - Kindsoldaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-31
5-4975 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-69
5-4976 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-77
5-4977 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Gevolgen voor de Belgische missie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-87
5-4978 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-89
5-4979 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Japan - Walvisvangst - Arrestatie van activisten - Internationale Walviscommissie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-656
5-4980 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Kunduz - Belgische troepen - Mensenrechten - Risico's
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2883
5-4981 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3534
5-4982 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3709
5-4983 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3749
5-4984 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Partydrug - Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - Gebruik in BelgiŽ - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-655
5-4985 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2560
5-4986 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3718
5-4987 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3770
5-4988 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3712
5-4989 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-66
5-4990 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1950
5-4991 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Supercookies - Privacy van internetgebruikers - Verregaande inbreuk - Optreden van de overheid en de privacycommissie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3026
5-4992 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid van de Staat - Lezingen van haatpredikers in het buitenland - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen en handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3077
5-4993 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Noodoproep per SMS - Invoering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3078
5-4994 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Transit illegalen - Mobiele controles in de haven van Oostende - Technologische opsporingsmethodes
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3099
5-4995 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkings naar Oostende - Illegalen - Mensensmokkelaars - Controles - Spercontroles
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3104
5-4996 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3106
5-4997 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Transit-illegalen - Handhaving - Extra inzet manschappen - Aanzuigeffect
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3108
5-4998 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3250
5-4999 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Skimmen - Bankkaarten - 3D-Printers - Preventie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3252
5-5000 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3293