Schriftelijke vragen van 5-3601 tot 5-3700

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-3601 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3600
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4891
5-3602 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Oezbekistan - Katoenoogst - Kinderarbeid - Europese Unie - Onderhandelingen - Handelsovereenkomst - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4602
5-3603 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  IsraŽl - Palestina - Hamas - Gevangenenruil - Gilad Shalit - Minderjarigen - Kinderen - Unicef - Vierde Geneefse Conventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4603
5-3604 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3606
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4703
5-3605 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3606
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4934
5-3606 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3605
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4853
5-3607 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - ContinuÔteit
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4816
5-3608 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Misdaad - Geweld - Brussel - Evolutie
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4854
5-3609 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Val van Kadhafi - NAVO - Mandaat Verenigde Naties - Verlenging - Operaties - Bescherming burgerbevolking - Belgische deelname - Kostprijs
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4935
5-3610 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3611
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4562
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5872
5-3611 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3610
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4855
5-3612 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Galileo - Werking - Kostprijs
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3613
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4753
5-3613 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Galileo - Werking - Kostprijs
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3612
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4604
5-3614 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Verjonging - Vrijwillige militaire inzet (EVMI) - Werving - Evaluatie - Plannen
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4936
5-3615 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bestrijding van de armoede - Eenoudergezinnen - Alimentatiefonds - Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Evolutie - Tekort
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4878
5-3616 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rampenfonds - FinanciŽle toestand - Betalingsachterstand - Financiering - Omzet - Beheer
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4879
5-3617 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4704
5-3618 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Internet - Hotspots - Stations - Internetproviders - Beveiliging - Aanbod - Gewestelijk Expresnet
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3967
5-3619 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Justitiepaleis (te Brussel) - Verhuis rechtbanken - Huurkosten - Vernieuwing gebouwen - Regie der Gebouwen
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4299
5-3620 Mahoux Philippe (PS) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4369
5-3621 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Jeugdcriminaliteit - Minderjarigen - Misdrijven - Cijfers
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4425
5-3622 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Huwelijken - Polygamie - Registratie - Wettelijkheid - Parket - Veroordelingen
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4430
5-3623 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet - Voltooiing - Openbare werken - Stations - Stopplaatsen - Treinstellen - Infrastructuurwerken - Bruggen - Investering
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3968
5-3624 Miller Richard (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Horecasector - Rookverbod - Gevolgen - Faillissementen - Cijfers
  Verzending vraag 3/11/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3625 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identificeerbaarheid van politieagenten - Identificatienummer - Indignados - Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) - Progress Lawyers Network (PLN)
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4856
5-3626 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Tuchtzaken tegen ambtenaren - Ontslagen - 2001-2010 - Cijfers - Conclusies
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4780
5-3627 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Lonen van topmanagers overheidsbedrijven - Kwantificeerbare criteria - Vergelijkende studie - Nieuwe procedures - Cijfers
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3628 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Hoge elektriciteitsprijs - Prijsverschillen - Cijfers - Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3629
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4901
5-3629 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Hoge elektriciteitsprijs - Prijsverschillen - Cijfers - Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
  Verzending vraag 3/11/2011
  Antwoord 25/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3628
5-3630 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wijkgezondheidscentra - Gezondheidszorg - Positief Effect - Cijfers
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4563
5-3631 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4421
5-3632 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4422
5-3633 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4423
5-3634 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4384
5-3635 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4418
5-3636 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Interventietermijnen - Noodoproepen - Noodcentrales - Project 112 - Cijfers - Stand van zaken - 100, 101 en 112
  Verzending vraag 3/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3988
5-3637 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-uitgevoerde werkstraffen - Vervangende straf - Opvolging - Cijfers
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4153
5-3638 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  GeÔntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4419
5-3639 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Co-ouderschapregeling - Kinderen - Identiteitskaart
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4857
5-3640 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dendermonde - Gevangenis - Bouw - Uitstel - Vertraging - Schadevergoeding
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4605
5-3641 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Electrosmog - Elektromagnetische straling - Blootstelling - Gezondheidsrisico's - Onderzoek
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3642
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4564
5-3642 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Electrosmog - Elektromagnetische straling - Blootstelling - Gezondheidsrisico's - Onderzoek
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3641
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4937
5-3643 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overbevolking - Beleid - Onderzoek - Gevolgen voor BelgiŽ - Bevolkingsdichtheid - Normen
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3644
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4565
5-3644 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Overbevolking - Beleid - Onderzoek - Gevolgen voor BelgiŽ - Bevolkingsdichtheid - Normen
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3643
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4902
5-3645 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Co-ouderschapsregeling - Kinderen - SIS-kaart
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4566
5-3646 De Groote Patrick (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Gauwdiefstallen - Pickpockets - Cijfers
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4120
5-3647 De Groote Patrick (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - NMBS-groep - Veiligheidsdiensten - Interventies
  Verzending vraag 7/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4121
5-3648 Sleurs Elke (N-VA) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overlevingspensioen - Buitenlandse verblijfplaats - Cijfers
  Verzending vraag 8/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3649 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers
  Verzending vraag 8/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4261
5-3650 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Invaliditeitsuitkering - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers
  Verzending vraag 8/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4262
5-3651 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen
  Verzending vraag 8/11/2011
  Antwoord 2/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3652
5-3652 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen
  Verzending vraag 8/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3651
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4284
5-3653 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Transseksualiteit - Discriminatie - Internationale Classificatie van ziekten - Wereldgezondheidsorganisatie
  Verzending vraag 8/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4063
5-3655 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militaire Attachťs - Minimumbezetting - Evaluatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4235
5-3656 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Hogere en opperofficieren - Aanduiding - Impact lopende zaken - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4236
5-3657 Broers Huub (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3658
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4114
5-3658 Broers Huub (N-VA) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3657
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4115
5-3659 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische schuld - Omvang - Evolutie - Verdeling - Participaties - Waarborgen - Leninglast
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4880
5-3660 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Vilvoorde - Perrons - Vernieuwing
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4754
5-3661 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Geweldgames - Gevaren - Verslaving - Beleid
  Verzending vraag 10/11/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-3662 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wiegendood - Preventie - Cijfers - Evolutie - Gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4567
5-3663 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Oplossen van misdaden - Camera's - Bewijslast
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4705
5-3664 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Europa - Ontwikkelingshulp - Daling - Besparingen - Oxfam
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4606
5-3665 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Loonkloof - Inflatie - Indexering - Stijgende lonen - Loonindex - Aandeel van de energiekosten
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4881
5-3666 Winckel Fabienne (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cafťs - Geluidsoverlast - Administratieve boetes - Wettelijke basis
  Verzending vraag 14/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3667 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Horecasector - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Resultaten - Smileys - Publicatie
  Verzending vraag 14/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3668 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Fiscus - Fiscale gegevens in het buitenland - Overdracht - Evaluatie van de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Verdragen voor gegevensuitwisseling - Simultane en multilaterale controles
  Verzending vraag 14/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3669 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De keuze voor huisarrest als straf voor een veroordeling tot acht maanden opsluiting
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1191
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4706
5-3670 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De Belgische actie om HissŤne Habrť te laten berechten
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1210
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4329
5-3671 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De kritiek van topmagistraten bij de opening van het gerechtelijk jaar
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1217
5-3672 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het weren van journalisten uit de assisenzaal
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1241
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4707
5-3673 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De rol van de Hasseltse Procureur bij de problemen in de politiezone Hazodi
  Verzending vraag 16/11/2011
  Antwoord 24/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1315
5-3674 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  De regeling van het vervroegd pensioen van EU-ambtenaren
  Verzending vraag 16/11/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1206
5-3675 Arena Marie (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  De budgetlijn ďTransitieĒopgericht in het kader van het programma ďHumanitaire hulpĒ van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
  Verzending vraag 16/11/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1249
5-3676 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Prenatale selectie volgens geslacht
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1293
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3935
5-3677 Bellot FranÁois (MR) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  De overzending aan vreemde landen van gegevens van houders van spaarrekeningen
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1125
5-3678 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De werkgroep binnen de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen opgericht naar aanleiding van het dossier "borstklinieken"
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1231
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4263
5-3679 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De hervorming van het registratieformulier zwangerschapsafbreking
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1237
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4264
5-3680 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  NMR en CT scans, de regionale verschillen hierin en de niet begrote meeruitgave als gevolg van een ingreep in de nomenclatuur
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1272
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4200
5-3681 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De permanente audit 2010 en de cijfers voor hemato-oncologie, art. 33 en art. 33 bis
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1274
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4201
5-3682 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De bereiding van " geavanceerde therapieŽn " met cellen en weefsels van menselijke oorsprong in de ziekenhuizen
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1277
5-3683 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  de eindverantwoordelijkheid in de glycemiebepaling
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1318
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4202
5-3684 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De teams psychiatrische dringende hulpverlening
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1319
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4203
5-3685 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De oprichting van de VZW e-care
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1322
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4204
5-3686 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De FINHOSTA-databank
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1357
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4265
5-3687 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De bescherming van persoonsgegevens op de SIS-kaart bij de aankoop van alcoholische dranken in drankautomaten
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1365
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4107
5-3688 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De geconventioneerde artsen die meer aanrekenen dan de officiŽle tarieven
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1377
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4205
5-3689 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Contingentering - Lissage - Simulatie (Artsen)
  Verzending vraag 16/11/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2092
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1367
5-3690 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1539
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1368
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4206
5-3691 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2010
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1538
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1369
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4207
5-3692 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Quinolonen en andere antibiotica - Gebruik
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1537
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1370
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4208
5-3693 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1536
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1371
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4209
5-3694 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Staat van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Beoordeling door de bevoegde medische instanties - Kwaliteit van de beslissingen
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-624
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1373
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4210
5-3695 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Aids - Follow-up van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-551
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4211
5-3696 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Stijgende trend - Preventie
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3697
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5056
5-3697 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Stijgende trend - Preventie
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3696
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5006
5-3698 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Cipiers - Vakbondswerk - Vergaderingen - Syndicale verlofdagen - Quotum
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4708
5-3699 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlandse overlijdensakte - Aanvaardbare vormvereisten - Legalisatie
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3700 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Camera's - Evolutie - Verspreiding - Kwaliteit - Toegang tot beelden
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4781