Schriftelijke vragen van 5-1601 tot 5-1700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1601 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afghanistan - Oorlog - Aantal slachtoffers - OfficiŽle gegevens
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
5-1602 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Oorlog - Aantal slachtoffers - OfficiŽle gegevens
  Verzending vraag 3/3/2011
  Antwoord 8/9/2011
5-1603 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Baarmoederhalskanker - Screening - Uitbreiding naar de Franse en Duitse Gemeenschap - Vaccinatie
  Verzending vraag 2/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1604 Turan GŁler (sp.a) minister van Justitie  
  Overbevolking van de gevangenissen - Ongebruikte enkelbanden - Aantal uitgevoerde straffen
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1605 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene - Verkeersboetes - Doorgeven van gegevens aan het arrondissementeel informatiekruispunt - Boetefonds
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1606 Boogaerts Frank (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratie der Douane en Accijnzen - Personeelstekort - Cijfergegevens
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 28/3/2011
5-1607 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1608 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Onbeperkt uitstel van de invordering - Niet-naleving van antwoord- en beslissingstermijnen - Gevolgen
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 28/3/2011
5-1609 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Aantallen - Opsplitsing volgende de ernst van het incident
  Verzending vraag 3/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4082
5-1610 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Leger - Rekrutering - Defensiehuizen - Sluiting
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1611 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Leger - Selectieprocedures - Aantal nieuwe aanwervingen
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 9/8/2011
5-1612 Maes Lieve (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) - Gecertificeerde opleidingen - Aantal deelnemers - Slaagpercentage
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1613 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer groene economische groei - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 16/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1615
5-1614 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer groene economische groei - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1615
5-1615 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer groene economische groei - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 24/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1614
5-1616 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 8/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1617
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1618
5-1617 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1618
5-1618 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1617
5-1619 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer werkgelegenheid - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1620
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1621
5-1620 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer werkgelegenheid - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Aanvullend antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1619
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1621
5-1621 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer werkgelegenheid - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1619
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1620
5-1622 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer sociale insluiting - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1623
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1624
5-1623 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer sociale insluiting - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 19/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1622
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1624
5-1624 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europese Unie - EU2020-strategie voor meer sociale insluiting - Opvolging
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1622
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1623
5-1625 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Congo - Belgische ambassade - Nieuwe personeelsleden in het kader van de genderproblematiek en seksueel geweld
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 18/4/2011
5-1626 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aantal aanvragen - Aantal toekenningen
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-1627 Faes Inge (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Officiersopleiding - Kostprijs - Koninklijke Militaire School of officiers bijzondere werving
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1628 Faes Inge (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Opleiding tot paracommando - Verloop
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1629 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Speciaal belastingcentrum Brussel 4 - Controle van mandatarissen - Aantallen - Supplementaire aanslagen en bezwaarprocedures
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 24/6/2011
5-1630 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vennootschapsbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1631 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten - Ambtshalve aanslagen
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1632 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fertiliteitbehandelingen - Overtollige embryo's en gameten - Bestemming
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1633 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Reproductieve geneeskunde types A en B - Zorgprogramma's - Criteria
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4242
5-1634 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Reproductieve zorgprogramma's - EfficiŽntie - Werkingskosten - Vergoeding voor donoren
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-1635 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fertiliteitbehandelingen - Tekort aan donoren - Verwantschap tussen de donor en de receptor van gameten
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 11/5/2011
5-1636 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedselveiligheid en volksgezondheid - Toelaten van het gebruik van diermeel - Controle - Ziekte van Creutzfeldt-Jakob
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1637
5-1637 De Padt Guido (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedselveiligheid en volksgezondheid - Toelaten van het gebruik van diermeel - Controle - Ziekte van Creutzfeldt-Jakob
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1636
5-1638 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden - Verschillende pensioenleeftijden
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 14/11/2011
5-1639 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Maatregelen - Evaluatie van het personeel
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3944
5-1640 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1642
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3998
5-1641 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1642
5-1642 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1641
5-1643 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-454
5-1644 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  De instructies aan de attachťs die als leidraad dienen voor de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's in de ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 20/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-484
5-1645 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De follow-up van de Internationale Conferentie van het gebied van de Grote Meren
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-505
5-1646 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De evaluatie en de kosten van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-579
5-1647 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Onnodige fertiliteitbehandelingen - Kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 14/4/2011
5-1648 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Stijgend gebruik - Verhouding met andere Europese landen - Maatregelen
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1649 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1650
5-1650 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1651
5-1651 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1650
5-1652 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer werkgelegenheid - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1654
5-1653 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer werkgelegenheid - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1654
5-1654 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer werkgelegenheid - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1653
5-1655 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie (EU) - EU 2020-strategie voor groene economische groei - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 9/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1657
5-1656 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Europese Unie (EU) - EU 2020-strategie voor groene economische groei - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 9/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1657
5-1657 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese Unie (EU) - EU 2020-strategie voor groene economische groei - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 9/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1656
5-1658 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europese Unie (EU) - EU 2020-strategie voor meer sociale insluiting - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1659
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1660
5-1659 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie (EU) - EU 2020-strategie voor meer sociale insluiting - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1660
5-1660 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europese Unie (EU) - EU 2020-strategie voor meer sociale insluiting - Opvolging
  Verzending vraag 4/3/2011
  Dossier gesloten 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1659
5-1661 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  WikiLeaks - Impact - Beveiliging van het diplomatieke verkeer via elektronische weg
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
5-1662 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Internationale Attractiepolen - Middelen - Aanwending
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 29/11/2011
5-1663 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Seksuele delinquenten - Aantallen - Kans op recidive - Beschikbare middelen voor begeleiding
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-1664 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Strafuitvoering - Overbezetting van de gevangenissen - Ongebruikte enkelbanden
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1665 Sannen Ludo (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Invullen van belastingaangiftes - Hulp - Organisatie van spreekuren
  Verzending vraag 4/3/2011
  Herkwalificatie 26/4/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-827
5-1666 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale onderzoeksprogramma's - Middelen - Aanwending
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 14/7/2011
5-1667 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ruimtevaartactiviteiten - Middelen - Aanwending
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
5-1668 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale wetenschappelijke instellingen - Middelen - Aanwending
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 11/5/2011
5-1669 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Diagnose - Onderzoek - Terugbetaling
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1670 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1671 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1672 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Alarmsysteem niet aangesloten op een alarmcentrale - Registratie - Meldpunt alarmsystemen - Website www.policeonweb.be - Cijfers - Vertrouwelijkheid - Mogelijkheden tot alternatieve registratie - Telefoon en papieren formulier
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1673 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verhuizingen - Diefstal door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Onderzoeken - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1674 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Rechtbanken en hoven - Onthaal - Briefwisseling - Geen antwoord van de rechterlijke orde - Klachten ingediend door burgers bij de Hoge Raad voor de Justitie - Oplossingen voor een betere administratie
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1675 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Medische beroepen - Kadaster - Stand van zaken
  Verzending vraag 7/3/2011
  Herkwalificatie 29/6/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1159
5-1676 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen - Deconventionering - Aantallen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Herkwalificatie 29/6/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1158
5-1677 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Methadongebruikers - Registratie - Bevoegdheid - Aantallen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 14/4/2011
5-1678 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ambulancediensten - Gebruik van professionele diesel - Haalbaarheidsstudie - Stand van zaken
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-1679 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Landbouwsector - Ontwikkeling - Omzet - SubsidiŽring - Gewestelijke verschillen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-1680 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - AbsenteÔsme bij het personeel - Evolutie
  Verzending vraag 7/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4454
5-1681 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Vacature - Invulling
  Verzending vraag 7/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4455
5-1682 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Correctionele rechtbank van Brussel - Griffie - Gebrek aan Nederlandstalig personeel - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-1683 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽn - E-services - Gebruik - Betrouwbaarheid - Beschikbaarheid
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1684 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽn - E-services voor raadgevers en experts. - Gebruik - Betrouwbaarheid - Beschikbaarheid
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1685 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4489
5-1686 Beke Wouter (CD&V) minister van Justitie  
  Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1687
5-1687 Beke Wouter (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1686
5-1688 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ontslag van een werknemer ouder dan 45 - Outplacementverplichtingen van de werkgever - Sancties bij hert niet toepassen van deze verplichting - Administratieve boete
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-1689 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rookverbod op de werkvloer - Toepassing - Klachten en controle - Sancties
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-1690 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Outplacementaanbod - Weigering door de werknemer - Sancties
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1691 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Inbreuken - Sancties
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1692 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie
  Verzending vraag 7/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4398
5-1693 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  NMBS - Meenemen van een fiets op de trein - Aantallen - Plooifietsen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1826
5-1694 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminele feiten - Daders - Nationaliteit - Overzicht
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 17/10/2011
5-1695 Winckel Fabienne (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  E-government - Doelstelling van de EU tegen 2015 - Verslag
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 21/4/2011
5-1696 Courtois Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Optreden - Gebouwen voor erediensten - Gemeentehuizen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1697 Winckel Fabienne (PS) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Website Pensioenen - Toegang voor de ambtenaren
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1698 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendkrachten - Belastingvoet
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1699 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het overgangsrecht in Burundi
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 1/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-605
5-1700 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De vraag van het hoofd van het federaal parket om het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk te coŲrdineren
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-514