Schriftelijke vragen van 5-1501 tot 5-1600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1501 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het 'No Fault' fonds
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 25/2/2011
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-48
5-1502 Bellot FranÁois (MR) minister van Justitie  
  De omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden die gelden voor de organisatie van wapenbeurzen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-388
5-1503 Dťsir Caroline (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Call-tv en het recente onderzoek van het Basta-team
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 25/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-396
5-1504 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De reÔntegratie van gedetineerden
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 16/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-410
5-1505 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De aankoop van goederen door gedetineerden
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-411
5-1506 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  Het seponeren van het dossier van een wapenhandelaar
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 14/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-492
5-1507 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  Maatregelen tegen de kleine criminaliteit
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 12/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-542
5-1508 Bellot FranÁois (MR) minister van Justitie  
  Het incident dat op 16 januari 2011 plaatsvond in de gevangenis van Sint-Gillis tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-495
5-1509 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  De naam van het kind binnen het huwelijk geboren
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-498
5-1510 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  De herziening van strafzaken
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 19/10/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-554
5-1511 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Berekening - Invloed van de verkoop van roerende of onroerende goederen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-1512 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1514
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4949
5-1513 Taelman Martine (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1514
5-1514 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Aanvullend pensioen (derde pijler) - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 24/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1513
5-1515 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Haven van Antwerpen - Onderschepping van gestolen wagens - Evolutie - Marktwaarde
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1516 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Renovatiewerken - Gebrek aan zitbanken - Gebrek aan informatie betreffende de dienstregeling
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1517 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbinding tussen Turnhout en Brussel - Stiptheid - Aansluitingen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4946
5-1518 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Defecte toestellen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4947
5-1519 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Aantallen - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1520 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Versturen van een postpakket - Procedure bij ontoereikende frankering
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1521 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kadastraal inkomen - Gemiddeld inkomen per stad en gemeente - Bezwaarschriften - Betekeningen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1522 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bank van De Post - Storting van pensioenen - Vertragingen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-1523 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vlaams-Brabant - Criminaliteit - Daders uit Brussel - Aantallen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1524 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire posten - Oprichting en afschaffing - Voorstellen van de Directieraad
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 5/5/2011
5-1525 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire posten - Personeelsleden - Toewijzing aan het hoofdbestuur of aan de zendingen en posten in het buitenland
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-1526 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling)
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1528
5-1527 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling)
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 28/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1528
5-1528 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling)
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1527
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5064
5-1529 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Controles op de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Grondige controles - Aantallen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Herkwalificatie 22/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1114
5-1530 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Elektriciteit - Federale bijdrage - Vijftig bedrijven met de hoogste bijdrage
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 28/3/2011
5-1531 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen van en naar de Kempen - Aantal reizigers - Evaluatie
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4948
5-1532 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Dragen van een autogordel - Vrijstellingen - Personen met een handicap en zwangere vrouwen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 28/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1533
5-1533 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dragen van een autogordel - Vrijstellingen - Personen met een handicap en zwangere vrouwen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1532
5-1534 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag 25/2/2011
  Herkwalificatie 29/6/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1157
5-1535 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-1536 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven
  Verzending vraag 25/2/2011
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1371
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3693
5-1537 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Quinolonen en andere antibiotica - Gebruik
  Verzending vraag 25/2/2011
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1370
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3692
5-1538 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2010
  Verzending vraag 25/2/2011
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1369
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3691
5-1539 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal
  Verzending vraag 25/2/2011
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1368
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3690
5-1540 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel - Brandstichting - Rol van de organisatie "Stemmen Zonder Grenzen"
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1541 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Beveiliging - Maatregelen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1542 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Illegaal downloaden - Bestrijding - Gerechtelijke onderzoeken
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-1543 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Brussel - Onderzoeksrechters - Onderzoek door de Hoge Raad voor de Justitie - Opdracht en methodes
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1544 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Verouderde raketten - Afvoering - Redenen - Vervanging
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1545 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1547
5-1546 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1547
5-1547 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1546
5-1548 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1550
5-1549 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1550
5-1550 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1549
5-1551 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1553
5-1552 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1553
5-1553 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1552
5-1554 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1556
5-1555 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1556
5-1556 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1555
5-1557 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1559
5-1558 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1559
5-1559 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1558
5-1560 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1562
5-1561 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 18/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1562
5-1562 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1561
5-1563 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1565
5-1564 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1565
5-1565 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1564
5-1566 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Sociale fraude - Domicilieringen - Aantallen - Bestrijding
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4768
5-1567 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Verenigd Koninkrijk - Indijken van drankmisbruik - Verhoging van de belasting - Effect op de prijs en de export van Belgische speciale bieren
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1568
5-1568 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Verenigd Koninkrijk - Indijken van drankmisbruik - Verhoging van de belasting - Effect op de prijs en de export van Belgische speciale bieren
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1567
5-1569 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Opwarming van de aarde - Strijd tegen uitstoot - Aankoop van hybride dienstvoertuigen door de federale overheid
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1570
5-1570 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Opwarming van de aarde - Strijd tegen uitstoot - Aankoop van hybride dienstvoertuigen door de federale overheid
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1569
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4762
5-1571 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Kostprijs - Wegwerken van zwartwerk - Verschillen tussen de gewesten
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 25/3/2011
5-1572 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet van militair personeel - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1573 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Wet tot beperking van de arbeidsduur van de geneesheren in opleiding
  Verzending vraag 28/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-552
5-1574 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  de korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen
  Verzending vraag 28/2/2011
  Antwoord 14/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1575
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-447
5-1575 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  de korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen
  Verzending vraag 28/2/2011
  Antwoord 14/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1574
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-447
5-1576 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale uitkeringen - Fraude met domicilieringen - Verhoging van de uitkering voor samenwonenden
  Verzending vraag 1/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4520
5-1577 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekteverzuim - Evolutie - Verschillen volgens een aantal categorieŽn
  Verzending vraag 1/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4521
5-1578 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Belgische arbeidsmarkt - Introductie van payrolling - Mogelijkheid binnen de huidige wettelijke grenzen
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 25/3/2011
5-1579 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sociale zekerheid - Niet objectief te verklaren transfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 14/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1583
5-1580 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale zekerheid - Niet objectief te verklaren transfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 1/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1583
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4522
5-1581 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Sociale zekerheid - Niet objectief te verklaren transfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 1/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1583
5-1582 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale zekerheid - Niet objectief te verklaren transfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1583
5-1583 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Sociale zekerheid - Niet objectief te verklaren transfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1582
5-1584 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Adoptie door homoparen - Tegenwerken van ziekenhuizen - Maatregelen
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1585 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Misdrijven onder invloed van drugs - Aantallen - Aard
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-617
5-1586 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Bijzondere veldwachters - Geregistreerde overtredingen - Inbeslagnames - Aanhoudingen
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-691
5-1587 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Farmaceutische industrie - Klinische proeven - Aantal - Toename - Publiciteit - Deelname van minderjarigen - Vergoeding - Schadevergoeding ten gevolge van een ziekte of een overlijden - Klachten over niet-toegelaten experimenten
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1588 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1589
5-1589 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 1/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1588
5-1590 Claes Dirk (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  Verzending vraag 3/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1591
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-51
5-1591 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  Verzending vraag 3/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1590
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-51
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4343
5-1592 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiekorpsen - Top - Dronkenschap - Maatregelen
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
5-1593 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale zekerheid - Dienstencheques - Kostprijs - Inkomsten
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1594 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Boeken - Nood aan een vaste prijs - Stabiliteit van de betere boekhandels
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 24/3/2011
5-1595 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscaliteit - Dienstencheques - Opbrengst - Kosten
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-1596 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  StaatsfinanciŽn - Aandelen van de banken - Invloed - Inkomsten
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 4/4/2011
5-1597 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Illegaal downloaden van muziek films en games - Bestrijding - Economische schade - Samenwerking met andere departementen
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 29/4/2011
5-1598 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegaal downloaden - Bestrijding - Inzet van politiemensen - Samenwerking
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1599 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Modellenbureaus - Misbruiken - Klachten en controle - Maatregelen
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 24/3/2011
5-1600 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Plagiaat en namaak - Bestrijding - Internationale samenwerking - Nut van de vernietiging van namaakproducten
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 29/4/2011