Schriftelijke vragen van 5-1301 tot 5-1400

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1301 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Problematiek met betrekking tot defensie - Vergadering met de legertop - Mening van de minister van Defensie
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 28/4/2011
5-1302 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Verdwenen stukken - Verantwoordelijkheid
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 24/3/2011
5-1303 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale wetenschappelijke instellingen in Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 11/5/2011
5-1304 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Wereld Sociaal Forum - Deelname - Thema's
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1307
5-1305 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wereld Sociaal Forum - Deelname - Thema's
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 25/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1307
5-1306 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wereld Sociaal Forum - Deelname - Thema's
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1307
5-1307 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wereld Sociaal Forum - Deelname - Thema's
  Verzending vraag 10/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1306
5-1308 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ (NOB) in Brussel - Werknemers - Tweetaligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1309 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Paleis voor Schone Kunsten in Brussel - Werknemers - Tweetaligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1310 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Consumentenkrediet - Autoleningen via een grootwarenhuis
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 17/3/2011
5-1311 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijke Muntschouwburg in Brussel - Werknemers - Tweetaligheid - Maatregelent
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1312 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Volksgezondheid - Vaccin tegen varkensgriep - Verhoogde kans op narcolepsie
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1313 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Betwiste promotie van twee secretaresses - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1314 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Gebrek aan spoedartsen
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-1315 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Japan - Dolfijnenvangst - Reactie van BelgiŽ
  Verzending vraag 11/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1316 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Toekenning van opslag met terugwerkend effect aan twee medewerksters - Bevoegdheid
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1317 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijke Musea in Brussel - Museum Fin de siŤcle - Samenwerking met de gemeenschappen
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1426
5-1318 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vliegverkeer - Invloed op cirrusbewolking - Invloed op het klimaat
  Verzending vraag 11/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1321
5-1319 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Vliegverkeer - Invloed op cirrusbewolking - Invloed op het klimaat
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1321
5-1320 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Vliegverkeer - Invloed op cirrusbewolking - Invloed op het klimaat
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 17/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1321
5-1321 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegverkeer - Invloed op cirrusbewolking - Invloed op het klimaat
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 15/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1320
5-1322 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uitstoot van vliegtuigen - Schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het leefmilieu - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 11/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1325
5-1323 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Uitstoot van vliegtuigen - Schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het leefmilieu - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1325
5-1324 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Uitstoot van vliegtuigen - Schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het leefmilieu - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 11/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1325
5-1325 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Uitstoot van vliegtuigen - Schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het leefmilieu - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 18/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1324
5-1326 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Vastgelegde perimeters - Incidenten binnen en buiten deze perimeters
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1327 Turan GŁler (sp.a) minister van Justitie  
  Internering - Personen met een psychische aandoening of geestesziekte - Aantallen - Periode van internering
  Verzending vraag 11/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1328 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Controles op de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Klassieke diensten - Aantallen - Personeelstekort
  Verzending vraag 11/2/2011
  Herkwalificatie 22/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1115
5-1329 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchthaven van Zaventem - Beveiligingsfirma - Aanbesteding
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1330 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  De aanduiding van de snelheidsbeperking in de bebouwde kom
  Verzending vraag 11/2/2011
  Antwoord 28/2/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-291
5-1331 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Bilderberggroep - Werking en doelstelling - Leden - Bijeenkomsten
  Verzending vraag 11/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1332
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4618
5-1332 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Bilderberggroep - Werking en doelstelling - Leden - Bijeenkomsten
  Verzending vraag 11/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1331
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4594
5-1333 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  De fallometrische tests bij homoseksuele asielzoekers in TsjechiŽ
  Verzending vraag 14/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1334
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-217
5-1334 Temmerman Marleen (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  De fallometrische tests bij homoseksuele asielzoekers in TsjechiŽ
  Verzending vraag 14/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1333
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-217
5-1335 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiaires die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-445
5-1336 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Elektriciteit - Federale heffingen - Bedragen - Vrijstellingen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 31/3/2011
5-1337 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Elektronische applicaties - Beschikbaarheid voor zelfstandigen en ondernemingen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1338 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Personen veroordeeld voor pedofilie - ReÔntegratie in de samenleving - Specifieke maatregelen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-1339 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Violent Crime Linkage System (VICLAS) - Verwaarloosde toestand - Maatregelen - Veranwoordelijkheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1340
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4626
5-1340 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Violent Crime Linkage System (VICLAS) - Verwaarloosde toestand - Maatregelen - Veranwoordelijkheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1339
5-1341 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Extreemrechtse manifestaties - Organisatoren - Vervolging
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-1342 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1343
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1344
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1346
5-1343 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 19/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1342
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1344
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1346
5-1344 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1342
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1343
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1346
5-1345 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1342
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1343
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1344
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1346
5-1346 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 15/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1342
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1343
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1344
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1345
5-1347 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Leger - Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1348 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gezinsherenigingen - Huwelijken met inwoners van Turkije of Marokko - Aantallen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1352
5-1349 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsrecht - Vrijwilligerswerk - Bescherming van vrijwilligers
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1350 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht - Werking - Parlementaire controle
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1351 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asiel - Toekenning van het statuut van vluchteling - Seksuele geaardheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1352 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gezinsherenigingen - Huwelijken met inwoners van Turkije of Marokko - Aantallen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1348
5-1353 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zelfdoding - Registratie - Verschillen in de beschikbare cijfergegevens
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1354 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-1355 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-1356 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheid - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1357 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4117
5-1358 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Democratische Republiek Congo - Moord op Patrice Lumumba - Schulderkenning van BelgiŽ - Concrete daden
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4760
5-1359 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Landgenoten in het buitenland - Moeilijkheden met politiediensten of gerechtelijke diensten - Steun vanuit de ambassades
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4595
5-1360 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Proeven op dieren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5014
5-1361 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1363
5-1362 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1363
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5059
5-1363 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1362
5-1364 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgkundigen - Verdeling van geneesmiddelen - Toezicht door een verpleegkundige
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 31/3/2011
5-1365 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking - Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek - Werking
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 31/3/2011
5-1366 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Elektrische voertuigen - Fiscale gunstmaatregelen - Bedragen - Vervanging door een onmiddellijke premie
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 16/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1367
5-1367 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Elektrische voertuigen - Fiscale gunstmaatregelen - Bedragen - Vervanging door een onmiddellijke premie
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 11/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1366
5-1368 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregister - Opname van het appartementnummer - Instructies - Voorkomen van domiciliefraude
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1369 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Luchthaven van Zaventem - Gebrek aan antenne van de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ)
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1370
5-1370 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegale immigratie - Luchthaven van Zaventem - Gebrek aan antenne van de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ)
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1369
5-1371 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenwelzijn - Dierenasielen - Wantoestanden - Controle en maatregelen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-1372 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4079
5-1373 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Personeel, voertuigen, interventies en budget - Evolutie
  Verzending vraag 15/2/2011
  Herkwalificatie 12/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1314
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4126
5-1374 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Achterstallige vakantiedagen - Ziekteverzuim
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 29/9/2011
5-1375 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Personeel, interventies, voertuigen, budget - Evolutie
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1376 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bouw van een nieuwe woning - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Belasting op de waarde van het huis - Aantal dossiers en opbrengst
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 18/3/2011
5-1377 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme
  Verzending vraag 18/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3997
5-1378 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie
  Verzending vraag 18/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1379
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5122
5-1379 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1378
5-1380 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype
  Verzending vraag 18/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1381
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5123
5-1381 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1380
5-1382 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Elektriciteitsattest - Slaagpercentage - Aanpassen van de criteria
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 4/4/2011
5-1383 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Jacht op dolfijnen - Wreedheden - Walvisvaartcommissie - Maatregelen
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 14/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1384
5-1384 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Jacht op dolfijnen - Wreedheden - Walvisvaartcommissie - Maatregelen
  Verzending vraag 18/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1383
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4964
5-1385 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Drugsgerelateerde misdrijven - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-1386 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Extremistische en subversieve groeperingen - Criteria - Lijst
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1387 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Misdrijven - Gearresteerde en veroordeelde verdachten - Opsplitsing volgens nationaliteit en etniciteit
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-1388 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  De mogelijke betrokkenheid van Belgische politieagenten bij de schendingen van de mensenrechten aan de Grieks-Turkse grens
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-301
5-1390 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersboetes - Foute betalingen - Aantallen - Invoeren van het refertenummer bij homebanking
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1391 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  GSM - Integratie van de identiteitskaart - Onderzoek
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 24/3/2011
5-1392 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Nederland - Besparingen op pensioenen - Effect op Belgen die van een Nederlands pensioen genieten
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1393 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Deelname aan de "dikke truiendag"
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1394 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenstelsel - Koloniale werknemers - Indexering - Discriminatie
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-1395 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  de hervorming van het registratieformulier gebruikt bij zwangerschapsafbreking
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-113
5-1396 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Eigendommen in het buitenland - Opsporing - Samenwerking en akkoorden met andere landen
  Verzending vraag 21/2/2011
  Antwoord 31/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1399
5-1397 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Eigendommen in het buitenland - Opsporing - Samenwerking en akkoorden met andere landen
  Verzending vraag 21/2/2011
  Antwoord 18/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1399
5-1398 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Eigendommen in het buitenland - Opsporing - Samenwerking en akkoorden met andere landen
  Verzending vraag 21/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1399
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4627
5-1399 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Eigendommen in het buitenland - Opsporing - Samenwerking en akkoorden met andere landen
  Verzending vraag 21/2/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1398
5-1400 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Paarden, pony's en ezels - Verplichte registratie - Controle
  Verzending vraag 21/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1401