Schriftelijke vragen van 5-11001 tot 5-11100

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11001 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 31/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11002 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Omzendbrief - Overzicht
  Verzending vraag 31/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11003 Van Hoof Els (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenarij - Quotum voor vrouwelijke topambtenaren - Stand van zaken
  Verzending vraag 31/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11004 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Smartphone - Verkeers-apps - Wettelijk kader
  Verzending vraag 31/1/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-11005 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bewakingscameraís - Aangifte - Verdeling
  Verzending vraag 31/1/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-11006 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Forfaitaire kinderbijslag - Biologische ouders van geplaatste kinderen - Regelmatig contact - Plaatsingsdienst - Controle
  Verzending vraag 31/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11008 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De nieuwe applicaties voor bedrijven
  Verzending vraag 4/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3802Ook gesteld aan :
5-11009 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De valorisatie van de werkervaring van doctorandi
  Verzending vraag 4/2/2014
  Antwoord 24/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3851
5-11010 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  de productiviteit van de overheidsdiensten
  Verzending vraag 4/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3853
5-11011 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De daling van het aantal laaggeschoolde federale ambtenaren
  Verzending vraag 4/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3890
5-11012 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS
  Verzending vraag 4/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4007
5-11014 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  de evolutie van de cybercriminaliteit in BelgiŽ
  Verzending vraag 4/2/2014
  Antwoord 11/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4197Ook gesteld aan :
5-11015 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Administratieve geldboeten - Inning - Sociale fraude - Dienst administratieve geldboeten - Personeel
  Verzending vraag 4/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11016 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kindermisbruik op het internet - Webcams - Terre des Hommes - Virtueel Filipijns meisje - Misbruikplegers - Gevolgen - Internet providers - Screenen van kredietkaarten - Andere maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2014
  Antwoord 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11017
5-11017 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindermisbruik op het internet - Webcams - Terre des Hommes - Virtueel Filipijns meisje - Misbruikplegers - Gevolgen - Internet providers - Screenen van kredietkaarten - Andere maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11016
5-11018 Taelman Martine (Open Vld) eerste minister  
  Economische spionage - National Security Agency - Belgische bedrijven - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2014
  Antwoord 28/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11020
5-11019 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Economische spionage - National Security Agency - Belgische bedrijven - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11020
5-11020 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Economische spionage - National Security Agency - Belgische bedrijven - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 4/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11019
5-11021 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Boerderijen - Diefstallen - Evolutie - Criminele netwerken - Bronlanden - Beroepsorganisaties - Handhaving
  Verzending vraag 4/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11022
5-11022 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Boerderijen - Diefstallen - Evolutie - Criminele netwerken - Bronlanden - Beroepsorganisaties - Handhaving
  Verzending vraag 4/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11021
5-11023 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Dienstencheques- Koninklijk besluit - Aanwervingen - Vrijstellingen - Overzicht
  Verzending vraag 4/2/2014
  Herkwalificatie 25/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4963
5-11024 Demeyer Willy (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen - Asielzoekers - Terugzending - Bulgarije - Opschorting - Toepassing - Analyse - Maatregelen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 25/3/2014
5-11025 Demeyer Willy (PS) minister van Justitie  
  Gevangenis Ė Drugs Ė Strijd tegen het binnenbrengen van drugs Ė Fouillering op het lichaam Ė Vernietiging door het Grondwettelijk Hof Ė Andere maatregelen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11026 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wet houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij - Inwerkingtreding - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-11027 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4397
5-11028 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de Mexicaanse griep
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4398
5-11029 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de registratie van de pacemakers
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4400
5-11030 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de verhoging van de voorschrijfpercentages van generische geneesmiddelen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4401
5-11031 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gezondheidstoestand van oudere werknemers
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4405
5-11032 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het tekort aan psychiaters
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4406
5-11033 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4409
5-11034 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de behandeling van autisme
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4412
5-11035 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het onderzoek naar fraude bij zorgverstrekkers
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4417
5-11036 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gegevensuitwisseling tussen Nederland en BelgiŽ over artsen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4421
5-11037 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de classificatie van de myalgische encefalomyelitis en van het chronischevermoeidheidssyndroom
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4422
5-11038 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  een studie over de zorgbehoefte van gedetineerden en geÔnterneerden
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4424
5-11039 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de monitoring van het medicatiegebruik in zorgcentra
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4425
5-11040 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het gebruik van honden voor de opsporing van de ziekenhuisbacterie
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4427
5-11041 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het Nationaal Orkest van BelgiŽ
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4428
5-11042 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4432
5-11043 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De besparingen bij Beliris
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4433
5-11044 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De gevaren verbonden aan het gebruik van zeste van industrieel gekweekte citrusvruchten
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4434
5-11045 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De ziekte van Lyme
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4435
5-11046 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De informele overlegorganen van de farmaceutische industrie
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4436
5-11047 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4490
5-11048 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het draagmoederschap
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4491
5-11049 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De traumapsychologen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4558
5-11050 Matz Vanessa (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de G8-top over dementie
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4576
5-11051 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De erkenning van de homeopathie
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4600
5-11052 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De werking van de paritaire commissie inzake de niet conventionele praktijken
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4601
5-11053 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gevaren van Melanotan
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4625
5-11054 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De rookstopmethodes
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4641
5-11055 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De wachtdienst voor tandartsen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4650
5-11056 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4651
5-11057 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4652
5-11058 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bestrijding van hondsdolheid
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4660
5-11059 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de tijgermug
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4670
5-11060 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de winstuitkeringsmogelijkheden voor ziekenhuizen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4675
5-11061 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit in verband met de homeopathie
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4687
5-11062 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de werking van de paritaire commissie ďalternatieve therapieŽnĒ
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4688
5-11063 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de ziekte van Lyme
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4697
5-11064 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de behandeling van kinderen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 24/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4703
5-11065 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rilatine
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4708
5-11066 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het achterblijven van de publicatie van het evaluatierapport van de zorgtrajecten
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4709
5-11067 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de instellingen die hun middelen krijgen via de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4481
5-11068 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bariatrische ingrepen
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4488
5-11069 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Hongersnood Zuid-Sudan - Luchtbrug - Inzetten van C-130 - Snowdrop - Verenigde Naties - Hulp
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 10/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11070
5-11070 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Hongersnood Zuid-Sudan - Luchtbrug - Inzetten van C-130 - Snowdrop - Verenigde Naties - Hulp
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11069
5-11071 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu - Ambtenaren met vreemde nationaliteit
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
5-11072 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Brusselse postkantoren - Personeel - Taalbrevetten en taalpremies - Overzicht
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 17/3/2014
5-11073 Vandaele Wilfried (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  het onzorgvuldige beheer van de collecties van de federale musea
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3976
5-11074 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3995
5-11075 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4313
5-11076 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de aangifte door werklozen en bruggepensioneerden van vakbondsbijdragen als beroepskosten
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4370
5-11077 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de goudreserves van BelgiŽ
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4678
5-11078 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Aziatische tijgermug - Indijking
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11079
5-11079 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aziatische tijgermug - Indijking
  Verzending vraag 6/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11078
5-11080 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Volwassenenonderwijs - Taalinspectie - Toezicht - Stand van zaken
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 8/4/2014
5-11081 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchthaven van Zaventem - Ombudsdienst van Brussels Airport - Geluidshinder - Klachten - Toename - Onafhankelijk instituut - Maatregelen tot vermindering van de geluidshinder
  Verzending vraag 6/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11082 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migranten zonder papieren - Hiv-plan 2014-2019 - Toegang tot de behandeling
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 26/2/2014
5-11083 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Baarmoederhalskanker - Uitstrijkjes - Overzicht - Zelf afnemen van een uitstrijkje - HPV-testen
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-11084 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Financiering
  Verzending vraag 6/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11085 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Eetstoornissen - Anorexia nervosa - Kinderen - Leeftijd - Evoluties - Behandeling - Preventie
  Verzending vraag 7/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-11086 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 7/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-11087 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SyriŽ - Handelsbetrekkingen - Chemische producten - Uitvoer - Overzicht
  Verzending vraag 7/2/2014
  Antwoord 30/4/2014
5-11088 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  E-ticket - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - SMS en smartphone - Mobiele website - Apps
  Verzending vraag 7/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11089 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Havenarbeiders - Ongevallen - Lashing - Preventie
  Verzending vraag 7/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11090 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Strijd tegen armoede - Overlegorganen - Platformen - Samenwerkingsverbanden - Rol - Samenstelling
  Verzending vraag 11/2/2014
  Antwoord 25/3/2014
5-11091 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Fraude - Consumentenbedrog - Bitcoins - Driehoektransacties - Malafide webwinkels - Nederland - Klachten
  Verzending vraag 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11092
5-11092 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Fraude - Consumentenbedrog - Bitcoins - Driehoektransacties - Malafide webwinkels - Nederland - Klachten
  Verzending vraag 11/2/2014
  Antwoord 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11091
5-11093 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Veiligheidsdiensten - Onderscheppen en delen van informatie - Nederland - National Security Agency - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Telefoonrecords - Metadata - Rechtsgrond
  Verzending vraag 11/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11095
5-11094 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Veiligheidsdiensten - Onderscheppen en delen van informatie - Nederland - National Security Agency - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Telefoonrecords - Metadata - Rechtsgrond
  Verzending vraag 11/2/2014
  Antwoord 1/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11095
5-11095 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheidsdiensten - Onderscheppen en delen van informatie - Nederland - National Security Agency - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Telefoonrecords - Metadata - Rechtsgrond
  Verzending vraag 11/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11094
5-11096 Khattabi Zakia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het verslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het federale plan "gender mainstraiming"
  Verzending vraag 12/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4577
5-11097 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het werkverzuim van de Brusselse politieagenten
  Verzending vraag 12/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4578
5-11098 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de "Full Integrated Police Actions"
  Verzending vraag 12/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4587
5-11099 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De achterstand van betalingen aan de politiezones
  Verzending vraag 12/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4622
5-11100 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de ruzie aan de top van de federale politie
  Verzending vraag 12/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4657