Schriftelijke vragen van 4-801 tot 4-900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-801 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Sociale fraude - Controle - Limburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-800
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-204
4-802 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Kwaliteitsverbetering van de zorgen - Oprichting van een forum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-208
4-803 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Instelling ("Sociale Rulingcommissie" - Verduidelijking i.v.m. schijnzelfstandigheid)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Rappel 29/5/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-205
4-804 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Leger - Buitenlandse opdrachten - Aalmoezeniers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-190
4-805 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Het sluiten van kantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 2/6/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-203
4-806 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ - Gewesten - Aantal Fiscale gezinnen - Regionale verdeling van de belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2243
4-807 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Werkgerelateerde kankers - Accurate cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 8/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-808
4-808 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkgerelateerde kankers - Accurate cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-807
4-809 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Ethische comitťs (Experimenten op mensen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
4-810 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Invaliditeitsuitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-811 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Uitgaven voor asielzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-812
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2278
4-812 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezondheidszorg - Uitgaven voor asielzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-811
4-813 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld jegens holebiís - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Rappel 22/9/2008
  Antwoord 24/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-814
4-814 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Geweld jegens holebiís - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
  Rappel 22/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-813
4-815 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2523
4-816 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Staten - Inreisverbod - HIV patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Rappel 22/9/2008
  Antwoord 26/9/2008
4-817 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  China - Mensenrechtenactivist - Arrestatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 26/6/2008
4-818 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Protect America Act - Bescherming van persoonsgegevens van landgenoten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-819 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Kosovo - Bewapening - Houding van de Verenigde Staten - Houding van de NAVO
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 23/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-820
4-820 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Kosovo - Bewapening - Houding van de Verenigde Staten - Houding van de NAVO
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 18/4/2008
  Antwoord 22/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-819
4-821 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse artsen - Erkenning van het RIZIV - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 9/10/2008
4-822 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Impulseo I - Financieringspakket - Concreet gebruik door de artsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-823 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rustpensioen - Geregulariseerde aanvragen - Studenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 23/5/2008
4-824 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Overlevingspensioen - CategorieŽn - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Rappel 29/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-825 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Beveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 24/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-826
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-228
4-826 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Beveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 28/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-825
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-228
4-827 Crombť-Berton Marie-HťlŤne (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingadministratie - Grensoverschrijdende mede-eigendommen Frankrijk-BelgiŽ - Geschillen met de Belgische fiscus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
4-828 Bouarfa Sfia (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Betrekkingen Verenigde Staten-Cuba - Commission for Assistance to a free Cuba - Bezoek van een Amerikaanse verantwoordelijke aan de FOD Buitenlandse Zaken - Houding Belgische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 25/8/2008
4-829 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale politiegebouwen - Toegankelijkheid - Personen met een beperkte mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 5/8/2008
4-830 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheidscriteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 5/8/2008
4-831 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
4-832 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
4-833 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kinderopvang - Beschouwen als verloning - Toepassing van artikel†38, ß1, eerste lid, 11ļ, van het WIB 1992
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
4-834 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rechtszaken - BeŽdigde tolken of vertalers - Frequentie - Vergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-835
4-835 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtszaken - BeŽdigde tolken of vertalers - Frequentie - Vergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 24/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-834
4-836 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-838
4-837 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-838
4-838 Stevens Helga (CD&V N-VA) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Subsidies - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-837
4-839 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugsbeleid - Proefprojecten - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-840 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Euthanasie - Aantal - Verdeling tussen de gewesten - Verhouding naar gelang de plaats
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 24/7/2008
4-841 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Euthanasie - Apotheek - Euthanasiekit - Aantal afgiftes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 9/6/2008
4-842 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bloeddrukmeters - Thuisgebruik - Gebruik - Kwaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
4-843 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radio-isotopen - Kosten - Vergelijking met de buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Rappel 29/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2279
4-844 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2524
4-845 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2525
4-846 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Onveilig speelgoed - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-847
4-847 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Onveilig speelgoed - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-846
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2638
4-848 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 22/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
4-849 Wille Paul (Open Vld) eerste minister  
  Internet - Overheidssites - Sites van regeringsleden - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 6/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-850
4-850 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Overheidssites - Sites van regeringsleden - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-849
4-851 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Consignatieverzoek inzake BTW-boetes - Vrije toegang tot de rechter
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 15/5/2008
4-852 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Werklozen - Interimarbeid - Spontane sollicitatie - Aftrekbaarheid kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 2/9/2008
4-853 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Nieuwe rechtspraak - Impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 9/6/2008
4-854 Van Den Driessche Pol (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-855
4-855 Van Den Driessche Pol (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-854
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2598
4-856 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Overheidswebsites - Toegankelijkheid - Webrichtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 12/12/2008
4-857 Wille Paul (Open Vld) eerste minister  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 22/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-858 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 2/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-859 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 10/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-860 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-861 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Rappel 22/9/2008
  Antwoord 15/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-862 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-863 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2395
4-864 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-865 Wille Paul (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Aanvullend antwoord 23/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-866 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 22/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-867 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-868 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 22/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-869 Wille Paul (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 28/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-870 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-871 Wille Paul (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-872 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-873 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 21/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-874 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-875 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-876 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Rappel 22/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2753
4-877 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Antwoord 29/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878
4-878 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 ) 23/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2773
4-879 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen in opleiding - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 9/5/2008
  Aanvullend antwoord 9/6/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-243
4-880 de Bethune Sabine (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Iran - Onderdrukking van vrouwen - Parvin Ardalan - Belgische solidariteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 23/5/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-233
4-881 Collignon Christophe (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Strijd tegen ongevallen op de weg - Oprichting van een nachtdienst voor reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 17/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-234
4-882 de Bethune Sabine (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk  
  Begroting - Genderdimensie - Toetsing naar impact op vrouwen en mannen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 29/5/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-232
4-883 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Co-ouderschap - Belastingvoordeel voor kinderen ten laste - Verdeling tussen de ouders - Bedragen en procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 5/8/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-884
4-884 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Co-ouderschap - Belastingvoordeel voor kinderen ten laste - Verdeling tussen de ouders - Bedragen en procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-883
4-885 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 9/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-886
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-887
4-886 Wille Paul (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-887
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2599
4-887 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische pensioenfondsen - Reservetekorten - Herstelplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-885
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-886
4-888 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - RIZIV - Terugbetaling van een tweede implantaat (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-889 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor beroepsziekten - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-890
4-890 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Fonds voor beroepsziekten - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 22/8/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-889
4-891 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Technische prestaties - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 7/7/2008
4-892 Van Den Driessche Pol (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orde van geneesheren - Klachten - Beroep tegen beslissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 9/10/2008
4-893 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakinsagent - Opleiding - Opname in het middelbaar onderwijs - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 17/6/2008
4-894 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Draagvergunning wapens - Weigering tot uitreiken door provinciale wapendiensten - Sportschutters - Dynamische schietdisciplines
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-895
4-895 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Draagvergunning wapens - Weigering tot uitreiken door provinciale wapendiensten - Sportschutters - Dynamische schietdisciplines
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-894
4-896 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  College van procureurs-generaal - Expertisenetwerken - Oprichting van twee nieuwe netwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 17/6/2008
4-897 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtelijke achterstand - Wegwerking - Termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 10/6/2008
4-898 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Commissies voor juridische bijstand - Subsidies - Voorschotten - Laattijdige betaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-899 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Commissies voor juridische bijstand - Subsidies - Toekenning - Wettelijk vereiste statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-900 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Commissies voor juridische bijstand - Controle - SubsidiŽring - Rapportering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 4/6/2008