Schriftelijke vragen van 4-501 tot 4-600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-501 Dua Vera (Groen!) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-649
4-502 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Rechtszaken - Ziekenhuispersoneel - Agressief gedrag van de patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-701
4-503 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Distributienet - Tarieven - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-707
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2637
4-504 Van Den Driessche Pol (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Managementfuncties - Verplichte functionele tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-720
4-505 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-532
4-506 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische beeldvorming - Cijfers - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-575
4-507 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Posaconazole (Noxafil) - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-576
4-508 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
4-509 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratie der Douane en Accijnzen - Duitstalige Gemeenschap - Herstructurering - Mogelijkheden voor het personeel en affectatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 5/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-122
4-510 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Directe belastingen - Verzoeken tot onbeperkt uitstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-180
4-511 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-222
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2239
4-512 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Rekenhof - Achterstallige rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-227
4-513 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale instellingen - FinanciŽle lasten - Schulden - Tussenkomst van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-228
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2240
4-514 Dua Vera (Groen!) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aankoop van een woning - Hypothecaire lening - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 2/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-237
4-515 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-246
4-516 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) - Gelijkstelling met een intercommunale - Fiscale regime
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-273
4-517 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-300
4-518 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Politiekantoren - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-311
4-519 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale openbare gebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-314
4-520 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-315
4-521 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte van parlementsleden - Controlecentrum Brussel 4 - Overschrijding van de territoriale bevoegdheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-372
4-522 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-731
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2241
4-523 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2242
4-524 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Eurovignet - Automaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-715
4-525 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Aanwerving van personeel - Controle op het casino van Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 2/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-448
4-526 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale controle - Casinoís - Slots
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-457
4-527 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Opsporingsdiensten - Specifieke opleiding (Controles op casino's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-458
4-528 Collignon Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Terrein van La GraviŤre te Amay -†Overdracht van terreinen aan het Waalse Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-483
4-529 Stevens Helga (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Elektrische bromfietsen - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-405
4-530 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
4-531 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Eurovignet - Automaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-715
4-532 Destexhe Alain (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-505
4-533 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Baarmoederhalskanker Ė Vaccin Ė Terugbetaling Ė Leeftijd van begunstigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-119
4-534 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het medisch aanbod in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-287
4-535 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-290
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2273
4-536 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globaal medisch dossier
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-296
4-537 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Farmaceutische verstrekkingen - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-333
4-538 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Dialyse - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-334
4-539 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Tandheelkundige verstrekkingen - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-335
4-540 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Geestelijke gezondheidszorg - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-336
4-541 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globale medische dossiers - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-341
4-542 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Kinderen onder de 12 jaar - Gratis verzorging - Promotie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-343
4-543 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Eerste semester 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-344
4-544 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Levering toestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-345
4-545 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Aantallen - Regionale gegevens (per provincie e per transplantatiecentrum)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-346
4-546 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-607
4-547 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-357
4-548 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-362
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2274
4-549 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aantal geriatrische bedden - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-363
4-550 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Besmetting van patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 5/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-364
4-551 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eiceldonoren - Tekort - Werving (Terugbetaling door het RIZIV)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-384
4-552 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-385
4-553 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische industrie - Omzetheffingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-388
4-554 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-394
4-555 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale zekerheid - Directie-generaal Oorlogsslachtoffers - Actiedomeinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-407
4-556 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FenylketonuriepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling (Stofwisselingsziekte - Dieetvoeding voor medisch gebruik)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 30/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-408
4-557 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Evolutie van de besmettingen - LeeftijdscategorieŽn - Preventiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-436
4-558 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezinsbijslag - Holebi - Cumulatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-437
4-559 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor chronische zieken en incontinentiemateriaal tijdens het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-449
4-560 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor bandagisten en orthopedisch materiaal tijdens het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-450
4-561 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Specifieke uitgaven voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) tijdens het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 6/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-451
4-562 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfdodingen - Aantallen - Verdeling over de regioís
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-452
4-563 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Thuisverpleging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-453
4-564 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hepatitis C - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-454
4-565 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Voorschrijfgedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-455
4-566 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor revalidatie en herscholing met betrekking tot het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-456
4-567 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienst Overzeese Sociale Zekerheid - Rekenhof - Aanbevelingen (Pensioenregeling - Berekeningswijze)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-657
4-568 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Keizersneden - Aantal - Stijging tussen 2005 en 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-480
4-569 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-484
4-570 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Verpleegdagprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 21/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-492
4-571 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Geneesheren - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-493
4-572 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Keizersneden - Aantallen - Verbeterde cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-494
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2275
4-573 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 24/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-658
4-574 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-648
4-575 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische beeldvorming - Cijfers - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-506
4-576 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Posaconazole (Noxafil) - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-507
4-577 Stevens Helga (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 22/9/2008
  Rappel 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-406
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2751
4-578 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-123
4-579 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Rappel 23/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-146
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2704
4-580 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/10/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-164
4-581 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-166
4-582 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-168
4-583 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-169
4-584 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-171
4-585 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-192
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2705
4-586 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stookolie - Diefstal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 17/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-672
4-587 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-204
4-588 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-207
4-589 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-209
4-590 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Nationale en arrondissementele tapkamers - Inzet van blinden en slechtzienden - Evaluatie van de proefperiode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-249
4-591 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Indelen in niveau A en B - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-256
4-592 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-257
4-593 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-262
4-594 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-267
4-595 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Herkwalificatie 17/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-275
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-968
4-596 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-281
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1165
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1166
4-597 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Opbouw geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-291
4-598 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 10†april†1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-292
4-599 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-293
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2706
4-600 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-294
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2707