Schriftelijke vragen van 1-401 tot 1-500

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
1-500/1 Devolder Jacques (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Sociologische enquête bij de Belgische zeevissers
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997