Schriftelijke vragen van 1-1701 tot 1-1703

19 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1701/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Investeringsaftrek - Uitgesloten investeringen.
  Verzending vraag naar Minister 29/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/1 Loones Jan (VU) Eerste Minister  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/2 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 13/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
  Aanvullend antwoord 12/7/1999
1-1702/3 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 15/7/1999
1-1702/4 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/5 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/6 Loones Jan (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/7 Loones Jan (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/8 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1702/9 Loones Jan (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/10 Loones Jan (VU) minister van Sociale Zaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 18/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1702/11 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/12 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/13 Loones Jan (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/14 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/15 Loones Jan (VU) minister van FinanciŽn  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/16 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/17 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Voorlopig antwoord 31/5/1999
1-1703/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Ambtenarenzaken  
  Statuut van de Regie der Gebouwen (Beheersfouten).
  Verzending vraag naar Minister 4/5/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999