Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-578

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 2 april 2015

aan de minister van Justitie

Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - strafrechtelijke procedures - Aantal - Evolutie - Voorziene beleid

luchthaven
verdovend middel
handel in verdovende middelen
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

2/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 )
19/5/2015 Rappel
27/7/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-578 d.d. 2 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de luchthaven van Zaventem is gelegen op Vlaams grondgebied en zodoende is er een rechtstreeks gevolg van de drugstrafiek voor de gemeenten in de regio Zaventem.

Om een beter beeld te krijgen op de drugstrafiek via de luchthaven van Zaventem en de bijhorende strafrechtelijke procedures, graag volgende vragen:

1) Hoeveel strafrechtelijke procedures heeft het parket Halle-Vilvoorde hiervoor opgestart?

2) Is er de voorbije vijf jaar een stijging merkbaar in het aantal procedures en in de hoeveelheid onderschepte drugs?

3) Kan de minister een overzicht geven van de landen waaruit die onderschepte drugs komen? Graag een evolutie gedurende de voorbije vijf jaar ?

4) Welk beleid wilt de minister ter zake voeren ?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2015 :

1) Het antwoord wordt gegeven op basis van een extractie uit de gegevensbank van het College van procureurs-generaal, welke gebaseerd is op de registraties van de correctionele afdelingen van de parketten en van de griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI.

Op basis van de (voor de referentieperiode 2010-2014 geldende) tenlasteleggingscode 60C (Verdovende middelen : internationale handel), dit in combinatie met de pleegplaats van de feiten (zijnde Zaventem) en / of de aan de luchthaven verbonden gespecialiseerde diensten (verbaliserende overheid) wordt u in tabel 1 een overzicht geboden van het aantal zaken van internationale drugstrafiek via de luchthaven van Zaventem.

2) Uit de tabel 1 blijkt dat er in de referentieperiode (2010-2014) op jaarbasis gemiddeld een kleine vijfentwintig dergelijke zaken binnenkwamen, enkel in 2011 (vierendertig) en 2013 (dertien) waren er redelijk grote afwijkingen van dit gemiddelde. In 2014 deed zich dus een stijging voor ten opzichte van het jaar 2013, maar het aantal dergelijke zaken in 2014 sluit aan bij het gemiddelde aantal van de voorbije vijf jaar.

De tabel 2 geeft een overzicht van de hoeveelheid inbeslaggenomen drugs (min. 0,5 kg) en het aantal inbeslagnames door de politiediensten in de luchthaven van Zaventem, opgesplitst naar type drugs, voor de periode 2010-2014. Na een daling van het aantal inbeslagnames in 2013 (voornamelijk wegens een verandering van de route gevolgd door cocaïne koeriers), stelt men in 2014 opnieuw een stijging van de hoeveelheid inbeslaggenomen drugs vast, vooral op het vlak van khat.

3) In tabel 3 wordt een overzicht aangereikt van het aantal inbeslagnames inzake drugs door de politiediensten in de luchthaven van Zaventem, opgedeeld per herkomstland voor de laatste vijf jaar (periode 2010-2014).

4) Het Belgische drugbeleid focust zich op het vlak van het terugdringen van het aanbod op de georganiseerde drughandel en de criminele organisaties die banden hebben met de drughandel, die als absolute prioriteiten voor de opsporing en de justitiële vervolging gelden. Het parket Halle-Vilvoorde schrijft zich dan ook ten volle in dit beleid in en voert inzake de invoer van verdovende middelen / psychotrope stoffen die via de nationale luchthaven verlopen een reactief beleid. Geïntercepteerde koeriers / handlangers worden vervolgd. Er worden eveneens strafonderzoeken gevoerd naar de georganiseerde handel in verdovende middelen / psychotrope stoffen.

Tabel 1

Aantal zaken « internationale drugstrafiek via de luchthaven van Zaventem » binnengekomen op de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014, per jaar van binnenkomst (n & kolom%) – extractie 10 januari 2015. Bron : gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten.

 

n

%

2010

25

20,33

2011

34

27,64

2012

28

22,76

2013

13

10,57

2014

23

18,70

TOTAAL

123

100,00

Ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk landschap gaat het concreet om de zaken die in principe tot en met maart 2014 binnenkwamen op het parket van Brussel en vanaf april 2014 op het parket van Halle-Vilvoorde. Logischerwijze beperken de gepresenteerde cijfergegevens zich strikt gezien dus niet tot « de door het parket van Halle-Vilvoorde opgestarte » procedures.

Tabel 2

Hoeveelheid inbeslaggenomen drugs (min. 0,5 kg) en het aantal inbeslagnames door de politiediensten in de luchthaven van Zaventem, opgesplitst naar type drugs, voor de periode 2010-2014. Bron : centrale dienst Drugs – federale politie.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Drugs

Hoeveelheid (kg)

Aantal inbeslagnames

Hoeveelheid (kg)

Aantal inbeslagnames

Hoeveelheid (kg)

Aantal inbeslag names

Hoeveelheid (kg)

Aantal inbeslagname

Hoeveelheid (kg)

Aantal inbeslagnames

Cocaïne

596

82

631

116

537

147

161

52

412

73

DMT

0

0

6

1

93

3

2

1

0

0

Haschisch

0,5

1

16

3

0

0

193

2

396

5

Heroïne

33

3

20

7

69

10

33

12

53

15

Khat

313

13

348

17

236

12

1

1

1226

16

Marihuana

2038

8

51

6

27

3

79

2

54

4

Methamfetamine

4

1

0

0

0

0

38

2

4

1

XTC (pillen)

0

0

45 504

1

0

0

1000

1

32 848

3

Andere

0

0

0

0

3

1

4

1

3

2

Totaal (kg)

2 984,5

108

1 072

150

965

176

511

73

2 148

116

Totaal (pillen)

0

0

45 504

1

0

0

1 000

1

32 848

3

Tabel 3

Overzicht van het aantal inbeslagnames inzake drugs door de politiediensten in de luchthaven van Zaventem, opgedeeld per herkomstland voor de periode 2010-2014. Bron : centrale dienst Drugs – federale politie.

Land van vertrek

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Type drugs

Dominicaanse Republiek

34

80

108

8

14

244

Cocaïne (243) / marihuana (1)

Brazilië

6

6

13

31

41

97

Cocaïne (96) / DMT (1)

België

15

18

16

2

5

56

Khat (40) / cocaïne (7) / XTC(3) / héroïne (3) / opium (1) / JWH-210 (1) / Marihuana (1)

Kameroen

13

5

2

1

1

22

Cocaïne (20) / héroïne (1) / methamphétamine (1)

Argentinië

7

3

8


4

22

cocaïne (22)

Benin

9

2

2

3


16

Cocaïne (14) / héroïne (1) / methamphétamine (1)

Jamaïca

1

4

3

3

5

16

Cocaïne (12) / marihuana (2)

Kenia



4

5

6

15

Héroïne (12) / Khat (2)/cocaïne (1)

Peru


4

7

1

1

13

Cocaïne / DMT / Mescaline

Oeganda

1

4

1

3

4

13

Marihuana (5) / héroïne (4) / Cocaïne (3) / khat (1)

Ethiopië


1


1

10

12

Khat (12)

Marokko


2


1

5

8

Haschisch (8)

Turkije


4



2

6

Héroïne (6)

Nederland

1

1


3

2

7

XTC(2) / Marihuana (2) / methamphetamine (1) / haschisch (1) / khat (1)

Pakistan

3


1

1

1

6

Héroïne (6)

Rwanda





5

5

Héroïne (4) / cocaïne (1)

Gambia

1


3

1


5

Cocaïne (4) / marihuana (1)

Venezuela


2

1

1


4

Cocaïne (4)

Costa Rica

2

1

1



4

Cocaïne (4)

Mexico


2


1

1

4

Cocaïne (4)

Niet bepaald

2

1

1



4

Cocaïne(2) / héroïne (1) / marihuana (1)

Bolivië

1

3




4

Cocaïne (4)

Burundi



1

1

2

4

Héroïne (4)

Zuid-Afrika




1

2

3

Marihuana (2) / héroïne (1)

Ghana

2

1




3

Marihuana (3)

Ecuador

1



1

1

3

Cocaïne (2) / DMT (1)

India


1

1


1

3

Héroïne (2) / cocaïne (1)

Ethiopië en Kenia





2

2


Curaçao

1



1


2

Cocaïne (2)

Tanzania



1

1


2

Héroïne (2)

Suriname




2


2

Cocaïne (2)

Paraguay

1


1



2

Cocaïne (2)

Niger

2





2

Cocaïne (2)

Panama

1

1




2

Cocaïne (2)

Verenigde Arabische Emiraten





2

2

Cocaïne (2)

China





1

1

Pentedrone (1)

Griekenland




1


1

Marihuana (1)

Colombia


1




1

Cocaïne (1)

Senegal

1





1


Sierra Leone


1




1

Marihuana (1)

Sint-Maarten


1




1

Cocaïne (1)

Libië


1




1

Cocaïne (1)

Thailand

1





1

Marihuana (1)

Duitsland



1



1


Canada

1





1

Methamphetamine (1)

Kaapverdië


1




1

Cocaïne (1)

Spanje





1

1

Cocaïne (1)

Guinee

1





1

Cocaïne (1)

Totaal

108

151

176

74

119

628