Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-577

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 2 april 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - Inbreuken - Politionele processen-verbaal - Cijfers

luchthaven
handel in verdovende middelen
verdovend middel
officiŽle statistiek
politie

Chronologie

2/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 )
19/5/2015 Rappel
2/6/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-577 d.d. 2 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de luchthaven van Zaventem is gelegen op Vlaams grondgebied en zodoende is er een rechtstreeks gevolg van de drugstrafiek voor de gemeenten in de regio Zaventem.

Om een beter beeld te krijgen op de drugstrafiek via de luchthaven van Zaventem en de bijhorende strafrechtelijke procedures, graag volgende vraag:

Hoeveel politionele processen-verbaal werden de voorbije vijf jaar voor dergelijke inbreuken opgesteld? Graag kreeg ik een overzicht per jaar.

Antwoord ontvangen op 2 juni 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) Onderstaande tabel bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake « Drugs », zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank op basis van de processen-verbaal, opgesplitst per type inbreuk, voor de luchthaven van Zaventem voor de periode 2010-2013 alsook de eerste drie trimesters van 2014. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 23 januari 2015.

De aandacht van het geachte lid dient er op gevestigd te worden dat een proces-verbaal meerdere feiten kan omvatten en dat er binnen drugsmisdrijven meestal combinaties ontstaan. Zo leidt bijvoorbeeld gebruik ook tot bezit. De « criminaliteitscijfers » baseren zich altijd op het aantal feiten en niet op het aantal processen-verbaal.


2010

2011

2012

2013

Trimester 3 2014

In- en uitvoer

99

146

171

98

86

Bezit

79

111

143

81

81

Andere

6

1

1

3

1

Gebruik

 

 

1

2

 

Handel

 

 

 

1

2

Fabricatie

1

 

1

 

 

Totaal:

185

258

317

185

170