Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-434

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 10 februari 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Strijd tegen terrorisme - No-go -zones

terrorisme
extremisme
politie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
radicalisering

Chronologie

10/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 )
19/3/2015 Rappel
2/4/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-434 d.d. 10 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze schriftelijke vraag heeft een transversaal karakter: de aanpak van gewelddadige radicalisering wordt door alle bevoegdheidsniveaus in de hoogste versnelling gebracht, en elke actie van het ene niveau heeft repercussies voor het andere.

In het kader van de strijd tegen terrorisme en gewelddadig radicalisme werden in bepaalde wijken of gemeenten recentelijk relatief gezien veel huiszoekingen verricht. Deze vaststelling heeft in de media de vraag doen rijzen of er zogenaamde 'no-go'-zones zijn in ons land.

Daarom stelde ik u graag de volgende vragen:

Zijn er straten, wijken, gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de ordediensten bij reguliere patrouilles niet wensen te betreden of waar zij hun dienstwagen niet verlaten uit veiligheidsoverwegingen?

Is het Lemmensplein in Anderlecht een dergelijke zone?

Antwoord ontvangen op 2 april 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) Strikt genomen zijn er geen « no go zones ».

Er zijn plaatsen waar de bevolking terughoudender is ten aanzien van de politie en soms ronduit vijandig, maar de patrouilles blijven circuleren en de wijkagenten blijven hun werk doen.

Het is wel zo dat er tijdens interventies bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de interventie te vroeg moet worden stopgezet ten gevolge van een reactie van de inwoners.

Men kan spreken van wijken met sterke spanningen in plaats van echte « no go zones ».

2) Het Lemmensplein in Anderlecht is een spanningszone (cf. antwoord 1)) maar geen « no go zone ».