Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2350

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 4 februari 2019

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Kilometerheffing - Reglementering - Inbreuken - Boetes - Bedrag

wegvervoer
voertuigenbelasting
tol
geografische spreiding
officiŽle statistiek
geldboete
administratieve sanctie

Chronologie

4/2/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 )
8/4/2019 Antwoord

Vraag nr. 6-2350 d.d. 4 februari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : mobiliteit en de kilometerheffing in het bijzonder zijn een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de deelstaten.

In 2017 werd voor 676 miljoen euro aan boetes geÔnd voor inbreuken op de reglementering inzake de kilometerheffing.

Daarom heb ik dan ook de volgende vragen :

1) Hoeveel boetes werden er in 2018 uitgeschreven voor inbreuken op de reglementering inzake de kilometerheffing ?

Graag kreeg ik :

- een opdeling per nationaliteit ;

- een opdeling per vaststelling door mobiele teams, vaste portieken en andere ;

- een opdeling per Gewest van vaststelling ;

- vergelijkbare cijfers voor 2017 en 2016 (vanaf 1 april).

2) Voor welk bedrag werden in 2018 boetes uitgeschreven voor inbreuken op de reglementering inzake de kilometerheffing ?

Wat is de verdeelsleutel tussen de Gewesten voor de uitbetaling ? Graag kreeg ik vergelijkbare cijfers voor 2017 en 2016 (vanaf 1 april).

3) Hoe beoordeelt de minister deze cijfers en hun evolutie ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2019 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, laat ik hem weten dat deze materie niet onder mijn bevoegdheid valt maar onder de bevoegdheid van de Gewesten.