Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2309

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 25 januari 2019

aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Transportsector - Sociale fraude - Strijd - Aantal controles - Evolutie

vervoerder
vervoersonderneming
wegvervoer
zwartwerk
fraude
officiŽle statistiek

Chronologie

25/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
20/2/2019 Antwoord

Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 6-1789

Vraag nr. 6-2309 d.d. 25 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: strijd tegen sociale fraude is een federale bevoegdheid terwijl mobiliteit een gewestbevoegdheid is.

Sociale fraude in de transportsector is een belangrijke uitdaging. Daarom, en in navolging van mijn eerder schriftelijke vraag nr. 6 1789 betreffende de sociale fraude in de transportsector, heb ik de volgende vragen:

1) Hoeveel controles op sociale fraude in de transportsector voerde men in 2018 ? Graag kreeg ik gegevens over het aantal controles, PV's, onmiddellijke inning en vastgestelde inbreuken.

2) Hoe evalueert de minister deze evolutie, samen met de gegevens van het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 6 1789?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2019 :

Voor het antwoord op uw vraag dien ik u te verwijzen naar mijn collega, de Minister van Mobiliteit, die bevoegd is voor deze materie.