Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2308

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 25 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking

Ouderschapsverlof - Cijfers - Bijkomende maatregelen

ouderverlof
officiŽle statistiek

Chronologie

25/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2308 d.d. 25 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de federale wetgeving heeft een impact op de Vlaamse bevoegdheden zoals welzijn en werk.

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof in het kader van het stelsel van loopbaanonderbreking met als doel de zorg voor het gezin (de kinderen).

Het ouderschapsverlof kent een stijgende populariteit. In 2017 namen 69 260 ouders het verlof op. Dat is drie keer zoveel ten opzichte van vijftien jaar geleden. Het aandeel vaders dat het ouderschapsverlof opneemt, neemt toe maar blijft (met een op drie in 2017) evenwel beperkt. Daarom lanceerde de minister op 16 januari 2019 de campagne "ouderschapsverlof zoekt vader".

Daarom heb ik voor de minister volgende vragen:

1) Hoeveel ouders namen in 2018 ouderschapsverlof op? Graag kreeg ik een opdeling tussen vaders en moeders, en vergelijkbare cijfers voor de afgelopen tien jaar, per jaar.

2) Hoeveel ouders namen in 2018 voltijds ouderschapsverlof op? Graag kreeg ik een opdeling tussen vaders en moeders, en vergelijkbare cijfers voor de afgelopen tien jaar, per jaar.

3) Hoeveel ouders namen in 2018 halftijds ouderschapsverlof op? Graag kreeg ik een opdeling tussen vaders en moeders, en vergelijkbare cijfers voor de afgelopen tien jaar, per jaar.

4) Hoeveel ouders namen in 2018 een vijfde ouderschapsverlof op? Graag kreeg ik een opdeling tussen vaders en moeders, en vergelijkbare cijfers voor de afgelopen tien jaar, per jaar.

5) Hoe evalueert hij deze cijfers?

6) Welke bijkomende maatregelen kan en zal hij nemen om ouderschapsverlof bij vaders te stimuleren?