Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2307

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 25 januari 2019

aan de minister van Pensioenen

Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers

aanvullend inkomen
officiŽle statistiek
pensioenregeling

Chronologie

25/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306

Vraag nr. 6-2307 d.d. 25 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken beschikken zowel de federale overheid als de Gewesten over een aantal instrumenten. De impact van tewerkgestelde gepensioneerden op de Vlaamse arbeidsmarkt is hier een belangrijk instrument.

Sinds 2015 kunnen gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar - of een loopbaan hadden van meer dan 45 jaar - onbeperkt bijverdienen. Dat betekent dat ze niet langer het risico lopen om minder pensioen te krijgen.

Daarom heb ik de volgende vragen :

1) Hoeveel gepensioneerden gaven in 2018 een beroepsinkomen aan? Graag kreeg ik:

- vergelijkbare cijfers voor 2015, 2016 en 2017;

- cijfers per provincie.

Welk aandeel van deze gepensioneerden maakte gebruik van het statuut van de flexi jobs?

2) Hoeveel beroepsinkomen gaven de gepensioneerden gemiddeld aan? Graag kreeg ik:

- vergelijkbare cijfers voor 2015, 2016 en 2017;

- cijfers per provincie.

3) Hoe evalueert de minister deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen.

1) Er moet worden opgemerkt dat de Federale Pensioendienst (FPD) niet beschikt over de gegevens met betrekking tot de gepensioneerden die een beroepsactiviteit hebben opgestart vanaf (of na) de leeftijd van 65 jaar of die een loopbaan bewijzen van minstens 45 jaar. Die personen hebben immers geen beperking met betrekking tot hun inkomen en er is dus geen enkele impact op hun pensioenbedrag.

De personen die reeds hun rustpensioen hebben gecombineerd met een beroepsinkomen vóór de leeftijd van 65 jaar et die nu de leeftijd van 65 jaar of meer hebben bereikt en die nog steeds een beroepsinkomen aangeven, worden niettemin inbegrepen in de cijfers die het geachte lid hieronder zal vinden.

Ik vestig echter de aandacht van het geachte lid op het feit dat de FPD geen kennis heeft van de verhouding van deze gepensioneerden die beroep doen op het statuut van flexi-jobs.

Het geachte lid zal hieronder een tabel terugvinden met het aantal gepensioneerden dat een beroepsinkomen heeft aangegeven voor de periode 2015-2018 (opsplitsing per provincie), volgens de informatie die mij werd overgemaakt door de Federale Pensioendienst (FPD) :


2015

2016

2017

2018 *

ANTWERPEN

9 636

10 590

11 554

8 644

VLAAMS -  BRABANT

6 044

6 542

6 936

5 109

WAALS - BRABANT

1 760

1 802

1 918

1 303

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

3 278

3 516

3 674

2 286

WEST-VLAANDEREN

7 830

8 242

9 317

7 120

OOST-VLAANDEREN

8 204

8 607

9 430

7 151

HENEGOUWEN

4 790

5 049

5 616

3 935

LUIK

5 127

5 252

5 554

3 815

LIMBURG

7 033

7 334

7 652

5 992

LUXEMBURG

1 217

1 266

1 360

927

NAMEN

2 388

2 482

2 731

1 897

ANDERE

1 292

1 341

1 422

1 013

TOTAA L

58 599

62 023

67 164

49 192

*2018 is onvolledig in die mate dat sommige gegevens onvolledig zijn voor het vierde kwartaal 2018.

2) Het geachte lid zal hieronder een tabel terugvinden met voor de periode 2015-2018 het gemiddelde van de jaarlijkse beroepsinkomens van deze gepensioneerden (opsplitsing per provincie), volgens de informatie die mij werd overgemaakt door de FPD :


2015

2016

2017

2018 *

ANTWERPEN

6 500,32

7 132,29

6 970,09

5 393,19

VLAAMS - BRABANT

6 946,75

7 418,20

7 300,58

5 905,03

WAALS – BRABANT

9 682,90

10 288,34

10 092,38

8 634,92

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

8 820,89

10 114,19

9 659,01

7 579,53

WEST-VLAANDEREN

5 939,67

6.383,82

6 067,99

4 767,72

OOST-VLAANDEREN

6 132,69

6 556,14

6 339,17

4 957,27

HENEGOUWEN

7 022,36

7 389,72

7 236,26

6 128,37

LUIK

6 812,56

7 465,76

7 820,69

6 596,50

LIMBURG

6 132,23

6 331,30

6 212,20

5 274,80

LUXEMBURG

5 823,02

5 774,44

5 796,63

5 512,39

NAMEN

7 022,40

7 890,53

7 312,57

6 439,75

ANDERE

6 890,07

8 374,56

8 198,24

5 941,25

TOTAAL

6 687,00

7 227,73

7 049,16

5 671,52

*2018 is onvolledig in die mate dat sommige gegevens onvolledig zijn voor het vierde kwartaal 2018.

3) Er moet worden benadrukt, zoals hierboven vermeld, dat de cijfers overgemaakt door de FPD niet toelaten een volledig beeld te verkrijgen van het aantal gepensioneerden die vrijwillig hun rustpensioen cumuleren met beroepsinkomsten aangezien ze de leeftijd hebben bereikt van 65 jaar of omdat ze een loopbaan hebben gepresteerd van 45 jaar. Het betreft immers enkel het aantal gepensioneerden dat reeds hun pensioen heeft gecumuleerd met een beroepsactiviteit vóór de leeftijd van 65 jaar en dat deze cumul verder blijft aangeven.

Om een volledig antwoord te krijgen, nodig ik het geachte lid uit om de Minister van Financiën te ondervragen.