Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2305

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 25 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking

Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers

pensioenregeling
aanvullend inkomen
officiŽle statistiek

Chronologie

25/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
8/4/2019 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2307

Vraag nr. 6-2305 d.d. 25 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken beschikken zowel de federale overheid als de Gewesten over een aantal instrumenten. De impact van tewerkgestelde gepensioneerden op de Vlaamse arbeidsmarkt is hier een belangrijk instrument.

Sinds 2015 kunnen gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar - of een loopbaan hadden van meer dan 45 jaar - onbeperkt bijverdienen. Dat betekent dat ze niet langer het risico lopen om minder pensioen te krijgen.

Daarom heb ik de volgende vragen :

1) Hoeveel gepensioneerden gaven in 2018 een beroepsinkomen aan? Graag kreeg ik:

- vergelijkbare cijfers voor 2015, 2016 en 2017;

- cijfers per provincie.

Welk aandeel van deze gepensioneerden maakte gebruik van het statuut van de flexi jobs?

2) Hoeveel beroepsinkomen gaven de gepensioneerden gemiddeld aan? Graag kreeg ik:

- vergelijkbare cijfers voor 2015, 2016 en 2017;

- cijfers per provincie.

3) Hoe evalueert de minister deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 8 april 2019 :

De FOD WASO is niet bevoegd voor deze vraag. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van de Pensioenen.