Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2277

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken

monetaire crisis
bank
overheidsschuld

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1593

Vraag nr. 6-2277 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de staatsschuld voor entiteit I (BelgiŽ) en entiteit II (onder andere de Gewesten) worden door Europa als ťťn aanzien.

Bij de redding van Dexia in 2011 werd de bank opgesplitst in een gezond deel (Belfius) en een restbank (Dexia). BelgiŽ en Frankrijk staan garant voor de restbank met staatswaarborgen.

Mogelijk verdwijnt de banklicentie van Dexia in 2021. Hierdoor komt de balans (eind juni 2017 : 200 miljard euro) bij de overheidsschuld. Voor BelgiŽ zou de schuldgraad hierdoor met 9 procentpunten stijgen. Over de snelheid van de afbouw verschillen BelgiŽ en Frankrijk evenwel van mening.

Daarom volgende vraag :

Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

Dexia NV, de holding moedermaatschappij van de restbank, is sinds 2014 geconsolideerd in de rekeningen van de Belgische Staat. De voornaamste banklicentie van de groep zit momenteel in de bankdochter Dexia Crédit Local (DCL).

Hoewel de banklicentie naar alle waarschijnlijkheid niet behouden zal worden door DCL tot de volledige afbouw van haar portefeuille, hebben we momenteel geen zicht op een eventuele datum voor het opgeven van de banklicentie. Hoewel de banklicentie belangrijk is, is ze geen voldoende noch een verplichte voorwaarde voor een niet-consolidatie binnen de openbare besturen.

Deze vraag behoort in de eerste plaats tot de bevoegdheid van het INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques français) dat onder toezicht van Eurostat staat. In juni 2014 hadden het INSEE en Eurostat beslist over de niet-consolidatie van DCL.

Hoe dan ook is het belangrijk om zo snel mogelijk het risico te beperken, dat verbonden is aan de portefeuille van DCL. De Staten zijn het eens geworden over de derisking-strategie en de deleveraging is in feite snel gegaan deze laatste jaren. Eind 2013 was de nominale waarde van de activa van Dexia, die de voornaamste te financieren bron vormt, 150 miljard euro. Eind 2018 bedroeg ze ongeveer 81 miljard euro. Naar verwachting zal deze deleveraging zich in de komende jaren gestaag voortzetten.