Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2275

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden

diefstal
provincie Vlaams-Brabant
officiŽle statistiek
misdaadbestrijding

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1555

Vraag nr. 6-2275 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de bestrijding van woninginbraken, inzonderheid in Halle-Vilvoorde vergt volgehouden en Ė met het oog op efficiŽntie Ė ook op elkaar afgestemde inspanningen van alle betrokken federale, regionale en gemeentelijke overheden.

Teneinde een inzicht te krijgen in de problematiek van de woninginbraken, verzoek ik u om een overzicht van het aantal door de politie geregistreerde gevallen van woninginbraken in Halle-Vilvoorde in de afgelopen vijf jaar.

Graag hierbij ook een opsplitsing per politiezone en per gemeente in Halle-Vilvoorde.

Hoe beoordeelt de geachte minister deze gegevens†? Op welke vlakken werd het beleid inzake de strijd tegen deze woninginbraken reeds opgevoerd en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de periode 2016-2017†?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

De algemene nationale gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Er kunnen tellingen mee uitgevoerd worden op verschillende statistische variabelen, zoals het aantal geregistreerde feiten, de modus operandi, de voorwerpen gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen, de bestemmingen-plaats...

De onderstaande tabel bevat het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake woninginbraak, zoals geregistreerd in de ANG op basis van de processen-verbaal, voor de periode 2013-2017 en het eerste semester 2018 voor de politiezones en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 26 oktober 2018.

Tabel 1: aantal door de politie geregistreerde feiten inzake woninginbraak in het gerechtelijk arrondissement Brussel (Halle-Vilvoorde)

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

SEM 1 2018

PZ ZAVENTEM

Zaventem

468

315

386

208

145

86

Subtotaal:

 

468

315

386

208

145

86

WOKRA

Kraainem

153

155

125

135

83

39

 

Wezembeek-Oppem

115

115

83

99

90

30

Subtotaal:

 

268

270

208

234

173

69

PZ DRUIVENSTREEK

Hoeilaart

100

69

44

38

52

11

 

Overijse

198

160

124

146

135

51

Subtotaal:

 

298

229

168

184

187

62

ZONE RODE/ZONE RHODE

Drogenbos

81

79

32

47

59

12

 

Linkebeek

78

68

63

68

51

40

 

Sint-Genesius-Rode

/Rhode-Saint-Genèse

148

181

193

148

132

104

Subtotaal:

 

307

328

288

263

242

156

PAJOTTENLAND

Bever/Biévène

23

24

33

19

12

5

 

Galmaarden

27

31

38

41

16

12

 

Gooik

23

32

33

46

34

10

 

Herne

34

47

47

71

38

12

 

Pepingen

18

25

30

33

16

8

 

Lennik

74

83

68

54

34

5

Subtotaal:

 

199

242

249

264

150

52

PZ DILBEEK

Dilbeek

499

416

394

364

251

112

Subtotaal:

 

499

416

394

364

251

112

POLITIEZONE TARL

Liedekerke

24

36

17

43

40

16

 

Ternat

169

160

125

128

92

44

 

Roosdaal

70

75

51

57

57

20

 

Affligem

131

98

74

63

62

25

Subtotaal:

 

394

369

267

291

251

105

POL AMOW

Asse

369

293

274

205

160

97

 

Merchtem

86

73

60

51

39

18

 

Opwijk

47

60

59

31

42

12

 

Wemmel

248

164

188

129

81

38

Subtotaal:

 

750

590

581

416

322

165

POLITIEZONE K-L-M

Kapelle-op-den-Bos

37

32

17

32

31

9

 

Londerzeel

69

87

91

74

57

18

 

Meise

162

133

147

124

65

38

Subtotaal:

 

268

252

255

230

153

65

PZ GRIMBERGEN

Grimbergen

298

332

347

265

189

110

Subtotaal:

 

298

332

347

265

189

110

VILVOORDE - MACHELEN

Machelen

188

111

182

56

59

42

 

Vilvoorde

283

242

207

189

218

85

Subtotaal:

 

471

353

389

245

277

127

KASTZE

Kampenhout

45

61

67

38

37

15

 

Steenokkerzeel

104

126

143

43

63

16

 

Zemst

198

119

193

103

115

65

Subtotaal:

 

347

306

403

184

215

96

PZ ZENNEVALLEI

Beersel

239

221

187

226

186

92

 

Halle

367

260

221

235

248

110

 

Sint-Pieters-Leeuw

245

323

278

255

223

94

Subtotaal:

 

851

804

686

716

657

296

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal:

 

5 418

4 806

4 621

3 864

3 212

1 501

(Bron: Federale Politie)

De dalende tendens die vastgesteld wordt op het niveau van de Provincie Vlaams Brabant, vinden we ook terug op het niveau van het arrondissement Halle Vilvoorde.

Wat het beleid, samenwerking en overleg met betrekking tot de aanpak van woninginbraak binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde betreft:

Alle politiezones (PZ) van Halle-Vilvoorde hebben woninginbraak als prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan opgenomen. Jaarlijks communiceren zij over de resultaten van de actieplannen in de zonale veiligheidsraad. De meeste politiezones organiseren bovenop hun reguliere werking acties rond dit fenomeen (acties LASSO, FENIKS,…). Zowel op vlak van preventie, ontrading, repressie, onderzoek en nazorg worden concrete meetbare doelstellingen geformuleerd waarover minimum jaarlijks verantwoording wordt afgelegd in de zonale veiligheidsraad.

Met betrekking tot woninginbraak geeft ook het parket Halle-Vilvoorde hier absolute prioriteit aan. Een zeer uitgebreide omzendbrief werd uitgewerkt rond inbraken in onroerende goederen (OB 2015/05 met betrekking tot de politionele en gerechtelijke aanpak van diefstallen zonder geweld in onroerende goederen) waarin de concrete afspraken met alle partners in opgenomen werd. (o.a. basis voor de 24u-flux vatting waarbij elke politiemedewerker op het einde van de shift bepaalde gegevens registreert waardoor het arrondissementeel informatiekruispunt dagelijks de beeldvorming kan opvolgen en communiceren aan alle stakeholders, afspraken m.b.t. sporenopname, afspraken m.b.t. dringende seiningen, dringende onderzoeksdaden, heterdaadsituatie,…) Ook werd een éénvormig proces-verbaal ontwikkeld voor alle politiezones van Halle-Vilvoorde wat de kwaliteit van de vaststellingen ten goede kwam.

Er vinden coördinatievergaderingen diefstal in onroerende goederen plaats die voorbereid worden door het AIK (arrondissementeel informatiekruispunt) en voorgezeten worden door de referentiemagistraat en waarin concrete afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partners van zowel Lokale als Federale Politie.

Het recherchemanagement werd ingevoerd bij alle politiezones in Halle-Vilvoorde en tijdens de zonale veiligheidsraden wordt hierover gerapporteerd.

De veelplegers worden periodiek opgelijst door het AIK en overgemaakt aan de politiezones en de referentiemagistraat.

De gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD) Halle-Vilvoorde heeft tot eind 2016 het initiatief genomen om een forum inbraken te organiseren waaraan alle fenomeencoördinatoren van de lokale korpsen, de wegpolitie, de spoorwegpolitie, LPA (luchtvaarpolitie Brussel-Nationaal) BRUNAT, FGP (Federale gerechtelijke politie), AIK, strategische analist bij de CSD, ... deelnamen en goede praktijken deelden. Vanaf 2017 werd dit geborgen via andere fora.

Het AIK zorgt voor een permanente beeldvorming van het fenomeen via een dagelijkse 24h-flux (cf. omzendbrief van het parket) waarbij linken gelegd worden tussen feiten onder meer aan de hand van de gehanteerde modus operandi.

De CSD coördineert 4 keer per jaar een FIPA-actie (Fully Integrated Police Action) genaamd Exit-actie waaraan minimum 8 politiezones en entiteiten van de federale politie deelnemen en waarbij steun vanuit de federale politie aangeboden wordt (deelname van o.a. politiezones, LPA Brunat, WPR (Weppolitie), DACH (Directie hondensteun), DAFA (Directie luchtsteun), CIK, parket HV). Daarnaast coördineert de CSD sedert 2017 de actie ‘één dag niet’ dat een 5e FIPA-actie geworden is waaraan de meeste politiezones en entiteiten jaarlijks deelnemen.

De Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde neemt deel aan het overleg diefstal in onroerende goederen. Zij volgend de tendensen op met betrekking tot georganiseerde diefstallen. Een aantal rechercheurs hebben dit dan ook als specifiek taakaccent meegekregen. Waar nodig start de FGP nieuwe onderzoeken op en dit zowel initiatief, op basis van de analyses van het AIK, op bevel van het parket als op verzoek van de lokale politiezones. Tijdens de onderzoeken wordt de nodige aandacht besteed aan het supralokale en internationale aspect van deze vorm van georganiseerde criminaliteit. Indien blijkt dat de verdachten een andere nationaliteit hebben, betrekt de FGP de buitenlandse politiediensten erbij, zowel voor het effectieve onderzoek als voor de verdere opvolging ervan. Tenslotte tracht de FGP de illegaal verworven vermogensvoordelen op te sporen in beslag te nemen met het ook op teruggave aan de rechtmatige eigenaars.

Op het niveau van de provincie nam de gouverneur van Vlaams-Brabant het initiatief om inbraken in woningen als thema voor de provinciale commissie criminaliteitspreventie te weerhouden. Hieruit vloeiden verschillende initiatieven zoals bv. het Certificaat Inbraakveilig wonen dat o.a. in de gemeente Dilbeek boven de doopfont werd gehouden.

Ook het gebruik van technologieën zijn of zullen een meerwaarde zijn naar de toekomst. Zo investeren de laatste jaren heel wat politiezones in ANPR camera’s. Vooral de PZ Druivenstreek nam in Vlaams-Brabant het voortouw. Andere politiezones zoals de PZ Zennevallei, PZ Dilbeek, PZ Pajottenland, PZ TARL, … nemen hierin ook uitgebreide initiatieven (vaste camera’s) naast de initiatieven rond mobiele ANPR-camera’s door andere politiezones.