Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2269

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen

asielzoeker
vervoersonderneming
bestuurder
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
lichamelijk geweld
geweld

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1268

Vraag nr. 6-2269 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de problematiek aangaande (agressieve) asielzoekers die chauffeurs viseren (in de Vlaamse Rand) vraagt om een overkoepelende aanpak.

Een transportbedrijf uit Groot-Bijgaarden werd de voorbije maanden geconfronteerd met een steekpartij en nog andere gevallen van agressie tussen asielzoekers en chauffeurs. In december 2016 werd aan een tankstation langs de E40 in Groot-Bijgaarden een vrachtwagenchauffeur van het bedrijf neergestoken door agressieve asielzoekers, die nu ook rondhangen in de bedrijvenzone. Hoewel de lokale politie uitstekend werk levert, is er nood aan een overkoepelde aanpak.

Daarom de volgende vragen :

1) Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om deze problematiek aan te pakken ?

2) Op welke vlakken werd het beleid inzake deze problematiek reeds opgevoerd (in de Vlaamse Rand) en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de afgelopen jaren ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

1) Transitmigratie en de problematiek rond veiligheid en overlast staat al geruime tijd prioritair op de agenda. In 2017 en 2018 werd de politie gevraagd om haar inspanningen stelselmatig te verhogen zowel op het gebied van controleacties als op het vlak van onderzoek naar en ontmanteling van criminele bendes mensensmokkelaars. Op de snelwegparkings werd er structureel toezicht georganiseerd.

Begin september 2018 vond er op het Kabinet Binnenlandse Zaken per provincie een overlegronde plaats met alle betrokken partners (gouverneurs, burgemeesters, politiediensten, Justitie, Dienst Vreemdelingenzaken, Agentschap Wegen en Verkeer …)

Deze gesprekken resulteerden in een actieplan. Hierin wordt onder meer het belang van een structureel overleg benadrukt en een doorgedreven coördinatie met alle betrokken diensten voor een optimale inzet van de beschikbare middelen en voor een verhoging van de effectiviteit van de controles. De structurele beveiliging van de snelwegparkings is een bevoegdheid van Vlaams Minister voor Mobiliteit. Pistes voor een betere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk worden onderzocht en een plan voor een betere beveiliging van de haven van Zeebrugge werd voorgesteld. Samen met gerichte ontradingscampagnes moet dit de aantrekkelijkheid van ons land als transitzone naar Groot-Brittannië verlagen.

2) Verschillende overlegplatforms werden uitgebouwd met het oog op een geïntegreerde en meer integrale aanpak van deze problematiek rond transmigratie en een betere afstemming van de individuele inspanningen van elke partner.

Het provinciaal overleg is een strategisch overleg georganiseerd door de gouverneur, waar alle betrokken politiediensten (ook de FGP), de Parketten, Dienst Vreemdelingenzaken en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan deelnemen.

Het arrondissementeel overleg is een meer operationeel overleg georganiseerd door de directeur-coördinator van de federale politie, waaraan alle betrokken lokale en federale politiediensten deelnemen, de arrondissementscommissaris, het Parket en de Dienst Vreemdelingenzaken. Er is ook overleg geweest met de Vlaams Minister van Mobiliteit.