Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2264

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 23 januari 2019

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn « Brussel-Nijvel-Charleroi » - Wijzigingen van de uurregeling van 9 december 2018 - Impact voor de inwoners uit Sint-Genesius-Rode

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
openbaar vervoer
transportinfrastructuur
openbare werken

Chronologie

23/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 )
8/4/2019 Antwoord

Vraag nr. 6-2264 d.d. 23 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de bevoegdheden inzake het vervoer zijn sinds de jaren 1980 verdeeld tussen de Gewesten en de Federale Staat. Het spoorwegvervoer blijft natuurlijk hoofdzakelijk een federale bevoegdheid, maar beslissingen op dit niveau hebben ook hun implicaties op gewestelijk niveau.

Op de website van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zag ik in het kader van de aangepaste uurregeling sinds 9 december 2018 de volgende passage verschijnen in verband met de lijn "Brussel Nijvel Charleroi" :

"Als gevolg van de heropstart van de infrastructuurwerken aan het GEN tussen Brussel en Nijvel vraagt Infrabel dat de laatste twee S1 treinen Antwerpen Brussel Nijvel/Charleroi van de dag beperkt worden tot Brussel Zuid, en dat tot 2025. De stations van Vorst Oost, Ukkel Stalle, Ukkel Kalevoet, Linkebeek, Holleken, Sint Genesius Rode, De Hoek, Waterloo, Eigenbrakel, Lillois, Nijvel en Obaix Buzet zullen dus niet langer bediend worden. Reizigers naar Vorst Oost, Ukkel Stalle, Ukkel Kalevoet en Linkebeek kunnen hun bestemming bereiken door gebruik te maken van de MIVB. Reizigers naar Waterloo of Eigenbrakel kunnen dan weer gebruik maken van bus W van de TEC. De treinen voor de reizigers uit Luttre, Courcelles Motte, Roux, Marchienne au Pont en Charleroi Zuid worden omgeleid en zullen een andere reisweg nemen. Tijdens het weekend zal de laatste S1 trein Antwerpen Centraal (22.05 u.) Brussel Zuid (23.21 u.) Charleroi eveneens worden omgeleid en stoppen in Luttre, Marchienne au Pont en Charleroi Zuid. Het vertrekuur van de IC treinen Antwerpen Centraal Charleroi Zuid zal de hele dag in beide richtingen worden aangepast tussen Charleroi Zuid en Nijvel."

Sinds de aanpassingen van 9 december 2018 rijdt de laatste trein vanuit Brussel Zuid op deze lijn reeds om 22 u 24, daar dit tot voor kort 23 u 25 of zelfs 00 u 20 was. Wat de website niet vermeldt is hoe inwoners uit Sint Genesius Rode en omstreken met het openbaar vervoer na 22 u 24 thuis geraken. Aangezien het station van Sint Genesius Rode gebruikt wordt door vele mensen uit deze regio, heeft dit natuurlijk een grote impact voor hen.

1) Is deze uurregeling tijdelijk ? Zo ja, kan u meer informatie geven over de geschatte tijdslijn?

2) Welke (tijdelijke) oplossing(en) ziet u voor de mensen uit Sint Genesis Rode en omstreken die gebruik maken van het openbaar vervoer?

Antwoord ontvangen op 8 april 2019 :

Door werkzaamheden bleek het, ondanks aandringen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), helaas onmogelijk om op weekdagen de treinen 1994 en 1995 op lijn 124 Brussel-Nijvel te behouden. In het belang van de reizigers die verder reizen dan Obaix-Buzet heeft de NMBS er echter wel voor kunnen zorgen dat de bediening die deze treinen tot Charleroi verzorgen kon worden behouden. Dit betekent concreet dat deze twee ritten worden omgeleid via ‘s-Gravenbrakel en Manage en vervolgens de stations van Luttre, Courcelles-Motte, Roux, Marchienne-au-Pont en Charleroi-Sud bedienen. De omleggingen van deze laatste twee S1-treinen tijdens de week zijn momenteel in het vervoersplan van de NMBS geïntegreerd en zullen van toepassing blijven zolang Infrabel 's nachts lange onderbrekingen nodig heeft om het spoor op vier sporen te brengen. Op dit ogenblik zou dat tot 2025 zijn.

Aangezien een eventuele alternatieve bus tussen Brussel en Nijvel geen competitieve reistijd kan bieden, gezien de kosten ervan en het feit dat deze aanbodbeperking aangekondigd wordt voor meerdere jaren, heeft de NMBS niet in een alternatieve busdienst voorzien voor de stations tussen Brussel-Zuid en Luttre.

De enige doeltreffende oplossing met het openbaar vervoer voor de reizigers van Sint-Genesius-Rode bestaat erin een trein vroeger te nemen en gebruik te maken van de S1 1993, die om 22.17 uur vertrekt in Brussel-Centraal.