Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2202

van Katia Segers (sp.a) d.d. 15 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Podiumkunsten - Tax Shelter - Fiscale uitgave

dramatische kunst
fiscale stimulans
belastingaftrek
vennootschapsbelasting

Chronologie

15/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1968

Vraag nr. 6-2202 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het fiscaal gunstregime van de Tax Shelter - een federale maatregel - is al sinds 2003 bekend in de cinema en televisiesector. Sinds 1 februari 2017 geldt de fiscale regeling ook voor de podiumkunsten en is ze niet langer voorbehouden voor film en televisiereeksen. Dit initiatief kwam er nadat Vlaams minister Sven Gatz en zijn Franstalige collega Alda Greoli aan minister Van Overtveldt vroegen om de regeling ook open te stellen voor de podiumkunsten (cf. https://svengatz.prezly.com/38-miljoen-euro-meer-voor-cultuur-dankzij-tax-shelter-podiumkunsten).

Op 24 november 2016 communiceerde minister Van Overtveldt hierover het volgende : " Dankzij de uitbreiding van de tax shelter zullen producenten van podiumkunsten gemakkelijker toegang krijgen tot privť investeerders. Die extra financiŽle middelen zullen de mogelijkheden en internationale reputatie van deze creatieve sector ongetwijfeld ten goede komen. " (cf. https://vanovertveldt.belgium.be/nl/meer privťkapitaal voor podiumkunsten dankzij tax shelter.

De investeerder kan een deel van zijn belastbare winst vrijstellen. De vrijstelling is gelijk aan 150 % van de fiscale waarde van het Tax Shelter attest.

Tijdens de vergadering van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement van 29 maart 2018 gaf Vlaams minister Sven Gatz aan dat er 204 organisaties een aanvraag hadden ingediend. Van die 204 aanvragen werden er 172 goedgekeurd. Die informatie konden we ook terugvinden in het evaluatierapport van het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM ) van de Vlaamse overheid over de Tax Shelter podiumkunsten (cf. https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/180502_taksshelter2017_evaluatie20180328.pdf). De investering die de Tax Shelter voor de podiumkunsten opleverde in het eerste jaar wordt op ongeveer 38 miljoen euro geschat (cf. https://svengatz.prezly.com/38 miljoen euro meer voor cultuur dankzij tax shelter podiumkunsten#).

Over die fiscale steunmaatregel heb ik voor de geachte minister volgende vraag :

Hoeveel bedroeg de fiscale uitgave op de 38 miljoen euro die geÔnvesteerd werd via de Tax Shelter in podiumkunsten ?