Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2141

van Lionel Bajart (Open Vld) d.d. 14 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers

Golfstaten
gift
islam
religieus conservatisme
religieuze instelling
buitenlands kapitaal

Chronologie

14/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1544

Vraag nr. 6-2141 d.d. 14 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Achttien islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren 10 miljoen euro ontvangen van Koeweitse liefdadigheidsinstellingen. Dat blijkt uit een overzicht van buitenlandse donaties dat Koeweit onlangs overmaakte aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is voor het eerst dat een Golfstaat met Nederland informatie deelt over de omvang van financieringsstromen en de namen geeft van de organisaties die de gelden ontvangen. Uit het overzicht blijkt dat de Utrechtse moskee Al Fitrah uit omstreden bron geld ontving, in tegenstelling tot wat zij zelf aangaf. De gelden kwamen van de ę†Revival of Islamic heristage Society†Ľ, die op de Amerikaanse terroristenlijst staat. Deze geldstromen verontrusten mij, daar ze nadelige gevolgen heeft voor de integratie van moslims. Deze gelden worden immers dikwijls geschonken aan religieuze organisaties die het salafisme verspreiden. Koeweit is samen met Saoedi-ArabiŽ, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten de belangrijkste buitenlandse financier van moskeeŽn in ons land.

Wat betreft het transversaal karakter: het gewest kan gebedshuizen erkennen Ė meer bepaald ę†lokale islamitische gemeenschappen†Ľ Ė op voorstel van het Executief van de Moslims van BelgiŽ (EMB). De erkenning geschiedt op basis van diverse adviezen waaronder een advies van de Staatsveiligheid. Erkende gebedshuizen moeten bepaalde voorwaarden naleven waaronder het voeren van een correcte boekhouding. Het betreft een transversale bevoegdheid met de gewesten. Ik verwijs naar het recent goedgekeurde verslag over de radicalisering in BelgiŽ namens de bijzondere commissie Radicalisering van de Senaat.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen†:

1) Bent u bereid, zo u niet over een gelijkaardig overzicht van giften vanuit respectievelijk Qatar, De Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-ArabiŽ aan religieuze organisaties in ons land beschikt, om naar het voorbeeld van uw Nederlandse evenknie dit gedetailleerde overzicht op te vragen aan deze respectieve Golfstaten en dit zowel om de exacte oorsprong van de gelden te kennen als de ontvangende organisaties te kennen en de eraan gekoppelde bedragen†? Zo neen, waarom niet†? Zo ja, kunt u dit concreet toelichten†?

2) Bent u het met me eens dat we als overheid moeten beschikken over deze gedetailleerde informatie en dit met het oog op een efficiŽnte strijd tegen radicalisering en het verspreiden van de dogmatische radicale islam in ons land en dit gezien de giften dikwijls gekoppeld zijn aan invloed op de desbetreffende moskee of vereniging zoals de keuze van de prediker en dit in het bijzonder in de niet erkende moskeeŽn†?