Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2026

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 22 november 2018

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen)

mantelzorg
zelfstandig beroep
sociale bijdrage
sociale uitkering
loonbelasting

Chronologie

22/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 )
24/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1979

Vraag nr. 6-2026 d.d. 22 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de vraag: de bevoegdheid omtrent het sociaal statuut van de zelfstandigen valt onder die van de minister van Middenstand en Zelfstandigen.

Als je als zelfstandige je beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om te zorgen voor een familielid, kan je een uitkering mantelzorg bekomen. Er vindt echter geen afhouding van de bedrijfsvoorheffing plaats op die uitkering, waardoor belastingen voor die personen later als een verrassing komen. Daarenboven heeft dit een impact op de sociale bijdrage voor de komende periode omdat de inkomsten niet meer in overeenstemming zijn met de huidige situatie.

Daarom heb ik de volgende vragen voor de minister:

1) Is hij op de hoogte van deze problematiek?

2) Voorziet hij in maatregelen om hieraan tegemoet te komen?