Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2024

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 22 november 2018

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten

belastingontheffing
loonbelasting
aanvullend inkomen
dubbel beroep
incidenteel werk
officiŽle statistiek
geografische spreiding
deeleconomie

Chronologie

22/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 )
22/1/2019 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2023

Vraag nr. 6-2024 d.d. 22 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de federale wetgeving heeft een impact op de Vlaamse bevoegdheden zoals welzijn, sport en cultuur (verenigingsleven).

Sinds 15 juli 2018 kunnen burgers tot 6 130 euro per jaar onbelast bijverdienen. Concreet komen occasionele klussen, verenigingswerk en taken in het kader van deeleconomie in aanmerking.

Daarom heb ik de volgende vragen voor de minister:

1) Hoeveel burgers maakten reeds gebruik van de mogelijkheid van onbelast bijverdienen? Graag kreeg ik:

a) de cijfers per maand;

b) de cijfers per provincie;

c) een opdeling naar occasionele klussen, verenigingswerk en taken in het kader van deeleconomie.

2) Voor welk bedrag werd reeds gebruik gemaakt van onbelast bijverdienen? Graag kreeg ik:

a) cijfers per maand;

b) cijfers per provincie;

c) een opdeling naar occasionele klussen, verenigingswerk en taken in het kader van deeleconomie.

3) Hoe evalueert de minister deze evolutie?

4) Detecteerde de minister in deze eerste maanden werkpunten voor het systeem van onbelast bijverdienen? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2019 :

Tot op heden (16 december 2018) deden 6 345 burgers 13 091 keer een activiteit via het verenigingswerk, 252 burgers deden 1 853 keer een occasionele klus.

1) De aangeleverde cijfers in de tabellen hieronder hebben betrekking op de geregistreerde aangiften ingediend in de periode van 7 juli 2018 (= vroegste indieningsdatum) tot en met 1 december 2018. Deze telling is gebaseerd op de prestatiedatum. Wanneer een klusser prestaties verricht in meerdere maanden, wordt hij in dit overzicht in elke maand geteld :

– verenigingswerk = 31 178 geregistreerde aangiften (tussen juli 2018 en december 2019) ;

– burger aan burger = 428 geregistreerde aangiften (tussen juli 2018 en december 2018).

Verenigingswerk per activiteit

Aantal unieke klussers / maand**

juli 2018

350

augustus 2018

2 319

september 2018

3 719

oktober 2018

4 264

november 2018

3 596

december 2018

3 122

januari 2019

2 452

februari 2019

2 429

maart 2019

2 413

april 2019

2 397

mei 2019

1 978

juni 2019

1 015

juli 2019

473

augustus 2019

328

september 2019

183

oktober 2019

108

november 2019

25

december 2019

6

Burger aan burger per activiteit

Aantal unieke klussers / maand**

juli 2018

38

augustus 2018

64

september 2018

90

oktober 2018

114

november 2018

100

december 2018

22

2) Voor de aangiften tot en met 1 december 2018 is voor 9 657 822,43 euro gebruik gemaakt van het onbelast bijverdienen. Gedetailleerd per maand en opgedeeld naar occasioneel klussen en verenigingswerk geeft dit volgend overzicht :

Verenigingswerk per activiteit

Totaal maandbedrag

juli 2018

104 444,65

augustus 2018

662 697,11

september 2018

1 068 806,34

oktober 2018

1 291 276,88

november 2018

1 087 763,98

december 2018

964 166,07

januari 2019

764 190,43

februari 2019

755 648,13

maart 2019

748 896,76

april 2019

735 688,97

mei 2019

620 906,33

juni 2019

340 555,91

juli 2019

176 294,27

augustus 2019

120 908,64

september 2019

69 498,81

oktober 2019

40 426,15

november 2019

9 828,43

december 2019

2 655,00

Totaal

9 564 652,86

Burger aan burger per activiteit

Totaal maandbedrag

juli 2018

7 620,16

augustus 2018

14 529,68

september 2018

20 150,48

oktober 2018

25 462,01

november 2018

20 874,74

december 2018

4 532,50

Totaal

93 169,57

De prestaties in de deeleconomie zijn niet geïntegreerd in de toepassing van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). Bijgevolg is de RSZ niet in de mogelijkheid hierover cijfers aan te leveren. Dit luik wordt namelijk beheerd door de federale overheidsdienst (FOD) Financiën, die de vereiste gegevens rechtstreeks van de erkende deeleconomieplatformen ontvangt. Begin 2019 zal een eerste gegevensuitwisseling tussen de RSZ en FOD Financiën plaatshebben, teneinde hen in staat te stellen de nodige controles op het jaarlijks geïndexeerd plafondbedrag uit te voeren.

Momenteel zijn er geen demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijd, regio, enz.) beschikbaar. In de loop van 2019 zullen de statistieken inzake het onbelast bijklussen evenwel uitgebreid worden.

Het gebruik van het onbelast bijverdienen kent een positieve start en momenteel zijn er geen indicatoren die erop wijzen dat de maatregel moet bijgestuurd worden.