Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2006

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 6 november 2018

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Harde Brexit - Impact op de werking van de controle op hygiŽne en voedselveiligheid - Voorbereidende maatregelen

Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
voedselveiligheid
uittreding uit de EU

Chronologie

6/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 )
17/11/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-2006 d.d. 6 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Brexit heeft een bevoegdheidoverschrijdende impact met gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarom heeft deze schriftelijke vraag een transversaal karakter. De agendering op het Overlegcomitť en de gezamenlijk genomen initiatieven in dit kader zijn hiervan een bewijs onder andere wat kmo's betreft.

Op 29 maart 2018 eindigt het lidmaatschap van Groot BrittanniŽ bij de Europese Unie. In Groot BrittanniŽ is er evenwel nog geen consensus over het scenario. De Europese Unie en zijn leden moeten zich dus voorbereiden op een harde Brexit zonder akkoord.

Daarom heb ik volgende vragen voor de geachte minister:

1) Welke impact heeft een mogelijk harde Brexit op de werking van de controle op hygiŽne en voedselveiligheid?

2) Zijn er extra aanwervingen voor de controle op hygiŽne en voedselveiligheid met het oog op een harde Brexit? Zo ja, hoeveel en op welke termijn?

3) Zijn er extra opleidingen voor de controle op hygiŽne en voedselveiligheid met het oog op een harde Brexit? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 17 november 2018 :

De controle op de hygiëne en de voedselveiligheid en de impact van een mogelijk harde Brexit hierop valt onder de bevoegdheid van mijn collega Denis Ducarme, die bevoegd is voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Ik stel dan ook voor dat u uw vraag tot hem richt.