Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2005

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 6 november 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen

uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
grenscontrole
buitengrens van de EU

Chronologie

6/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2280

Vraag nr. 6-2005 d.d. 6 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Brexit heeft een bevoegdheidoverschrijdende impact met gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarom heeft deze schriftelijke vraag een transversaal karakter. De agendering op het Overlegcomitť en de gezamenlijk genomen initiatieven in dit kader zijn hiervan een bewijs onder andere wat kmo's betreft.

Op 29 maart 2018 eindigt het lidmaatschap van Groot BrittanniŽ bij de Europese Unie. In Groot BrittanniŽ is er evenwel nog geen consensus over het scenario. De Europese Unie en haar leden moeten zich dus voorbereiden op een harde Brexit zonder akkoord.

Daarom heb ik volgende vragen voor de geachte minister:

1) Welke impact heeft een mogelijk harde Brexit op de werking van de grenswachten?

2) Zijn er extra aanwervingen voor de grenswachten met het oog op een harde Brexit? Zo ja, hoeveel en op welke termijn?

3) Zijn er extra opleidingen voor de grenswachten met het oog op een harde Brexit? Zo ja, welke?