Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2004

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 6 november 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen

uittreding uit de EU
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
financieel instrument
geldmarkt
verzekering

Chronologie

6/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 )
20/12/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2003

Vraag nr. 6-2004 d.d. 6 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Brexit heeft een bevoegdheidoverschrijdende impact met gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarom heeft deze schriftelijke vraag een transversaal karakter. De agendering op het Overlegcomitť en de gezamenlijk genomen initiatieven in dit kader zijn hiervan een bewijs, onder andere wat kmo's betreft.

Op 29 maart 2018 eindigt het lidmaatschap van Groot BrittanniŽ bij de Europese Unie. In Groot BrittanniŽ is er evenwel nog geen consensus over het scenario. De Europese Unie en haar leden moeten zich dus voorbereiden op een harde Brexit zonder akkoord.

Daarom heb ik volgende vragen voor de geachte minister:

1) Wat is de impact van een harde Brexit op verzekeringen en financiŽle producten, zoals pensioensparen van Belgen afgesloten bij Britse verzekerings of financiŽle maatschappijen?

2) Werden reeds (voorbereidende) maatregelen genomen?

Antwoord ontvangen op 20 december 2018 :

Bij een hard Brexit, ten gevolge van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder terugtrekkingsakkoord, beschikken verzekerings- en andere financiële ondernemingen, die gevestigd zijn in het VK, niet langer over hun financieel paspoort voor de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat zij het recht verliezen om diensten van financiële aard in de EU27 aan te bieden. Indien Britse verzekerings- en andere financiële ondernemingen diensten aan de Belgische consumenten willen blijven aanbieden moeten zij ofwel een bijkantoor in België laten erkennen of een dochteronderneming onder EU recht oprichten. De Commissie stelt dat de verzekeringsovereenkomsten die voor Brexit werden gesloten rechtsgeldig blijven.

Volgens de Europese Centrale Bank en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) zijn de financiële risico’s ten gevolge van een harde Brexit sterk afgenomen door de vergevorderde voorbereidingen van de private sector. Vele Britse verzekeraars en andere financiële spelers hebben reeds activiteiten verhuisd, dochterondernemingen opgericht en bijkantoren laten erkennen in de EU. In samenwerking met de betrokken private sector en nationale toezichthouders (in België de Nationale Bank en de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA)), zet EIOPA de voorbereidingen voort om de resterende risico’s te ondervangen.

Voor wat de follow-up betreft, is deze vraag inderdaad gericht aan mijn collega die bevoegd is voor Economie.