Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1979

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 3 oktober 2018

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen)

zelfstandig beroep
sociale uitkering
loonbelasting
sociale bijdrage
mantelzorg

Chronologie

3/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 )
31/10/2018 Antwoord

Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2026

Vraag nr. 6-1979 d.d. 3 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de vraag: de bevoegdheid omtrent mantelzorguitkering valt onder die van de geachte minister van Volksgezondheid.

Als je als zelfstandige je beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om te zorgen voor een familielid, kan je een uitkering mantelzorg bekomen. Er vindt echter geen afhouding van de bedrijfsvoorheffing plaats op die uitkering, waardoor belastingen voor die personen later als een verrassing komen. Daarenboven heeft dit een impact op de sociale bijdrage voor de komende periode omdat de inkomsten niet meer in overeenstemming zijn met de huidige situatie.

Daarom heb ik de volgende vragen voor de geachte minister :

1) Is ze op de hoogte van deze problematiek?

2) Voorziet ze in maatregelen om hieraan tegemoet te komen ?

Antwoord ontvangen op 31 oktober 2018 :

Aangezien ik niet inhoudelijk bevoegd ben voor het sociaal statuut der zelfstandigen, dien ik u door te verwijzen naar de minister van Zelfstandigen, mijn collega minister Ducarme.