Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1922

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 28 juni 2018

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk

mobiele communicatie
staatsveiligheid
computercriminaliteit
China
mobiele telefoon
transmissienet
gegevensbescherming
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Chronologie

28/6/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 )
7/7/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921

Vraag nr. 6-1922 d.d. 28 juni 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de cyberveiligheid is van belang voor de werking van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Volgens de Britse cyberveiligheidsdienst hypothekeert de netwerkinfrastructuur van het Chinese ZTE de nationale veiligheid. In BelgiŽ is Telenet afnemer van de infrastructuur van ZTE voor mobiele netwerken. Maar ook de Belgische Staatsveiligheid waarschuwde dat ZTE en Huawei potentieel de veiligheid en betrouwbaarheid van het Belgisch telefoonnetwerk kunnen bedreigen. Huawei levert op zijn beurt telecomapparatuur aan Belgacom, Mobistar en Base.

1) Wat is uw mening over deze informatie ?

2) Werd er een advies gevraagd aan de Staatsveiligheid of de cyberveiligheid ?

3) Bent u op de hoogte van Amerikaanse en Britse rapporten hieromtrent ? Welke relevante informatie geven deze rapporten ons over BelgiŽ ?

4) Is er hierover al contact geweest met Europese instellingen of andere Europese landen ?

Antwoord ontvangen op 7 juli 2018 :

Voor het antwoord op uw vraag dien ik u te verwijzen naar mijn collega’s, de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post en de minister van Justitie, die bevoegd zijn in deze materie.