Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1920

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 28 juni 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk

mobiele communicatie
staatsveiligheid
computercriminaliteit
China
mobiele telefoon
transmissienet
gegevensbescherming
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Chronologie

28/6/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 )
20/7/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1922

Vraag nr. 6-1920 d.d. 28 juni 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de cyberveiligheid is van belang voor de werking van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Volgens de Britse cyberveiligheidsdienst hypothekeert de netwerkinfrastructuur van het Chinese ZTE de nationale veiligheid. In BelgiŽ is Telenet afnemer van de infrastructuur van ZTE voor mobiele netwerken. Maar ook de Belgische Staatsveiligheid waarschuwde dat ZTE en Huawei potentieel de veiligheid en betrouwbaarheid van het Belgisch telefoonnetwerk kunnen bedreigen. Huawei levert op zijn beurt telecomapparatuur aan Belgacom, Mobistar en Base.

1) Wat is uw mening over deze informatie ?

2) Werd er een advies gevraagd aan de Staatsveiligheid of de cyberveiligheid ?

3) Bent u op de hoogte van Amerikaanse en Britse rapporten hieromtrent ? Welke relevante informatie geven deze rapporten ons over BelgiŽ ?

4) Is er hierover al contact geweest met Europese instellingen of andere Europese landen ?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2018 :

1) Het is belangrijk dat de Belgische telecomnetwerken voldoende beschermd zijn tegen alle veiligheidsrisico’s, inclusief buitenlandse inmenging.

2) Als het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) advies van andere instanties nodig of gewenst acht, dan vraagt het deze.

3) Ik ben op de hoogte van deze rapporten. Het BIPT heeft hier ook de nodige aandacht aan geschonken en onderstreept het belang van een « supply chain risk management process » in de telecomsector.

4) Beschikbare informatie over dit onderwerp wordt aandachtig opgevolgd door het BIPT, ongeacht de bron.