Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1845

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 3 mei 2018

aan de minister van Justitie

Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Geplande antennes - Stand van zaken

rechtsbijstand
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
provincie Vlaams-Brabant

Chronologie

3/5/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 )
28/5/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1845 d.d. 3 mei 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de vergadering van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van 15 maart 2016 werd gesteld dat het de intentie is om het Nederlandstalig justitiehuis Brussel via drie antennes een volwaardiger invulling te geven in Halle-Vilvoorde (cf. vraag om uitleg nr. 1356 (2015-2016) van Vlaams parlementslid Michel Doomst over een eigen justitiehuis in Halle-Vilvoorde). Het Nederlandstalig justitiehuis Brussel wordt als gevolg van de opsplitsing van het Brusselse parket geconfronteerd met een aanzienlijke toename van de werklast, dewelke niet kan worden opgevangen met het huidige personeelskader.

In een antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 230 van 11 januari 2017 in het Vlaams Parlement stelde de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de heer Jo Vandeurzen, het volgende : « Binnen de afdeling justitiehuizen wordt samen met deze twee steden gewerkt aan een ontwerp van kader. Op basis hiervan kan de verdere concretisering van de antennewerking worden afgerond. (...) Momenteel wordt alles in het werk gesteld om tot een maximale invulling van het recent goedgekeurde en uitgebreide personeelsplan en voorziene personeelsbudget te komen. »

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1) Wat is de stand van zaken aangaande de implementatie van de antennes ?

2) Wat zijn de beoogde resultaten op korte termijn ?

3) Wat is de stand van zaken aangaande de invulling van het personeelsplan en het personeelsbudget ?

Antwoord ontvangen op 28 mei 2018 :

Deze parlementaire vraag valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap.