Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1802

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 20 maart 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Reistoeslag voor alleenstaanden en singles - Wettelijk kader - Gemiddelde meerprijs - Situatie in de buurlanden

vrijgezel
alleenstaande
reis
hotelindustrie
prijs

Chronologie

20/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 )
24/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1802 d.d. 20 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de problematiek van reistoeslagen voor singles en alleenstaanden vraagt om een overkoepelende aanpak.

Wie als alleenstaande op reis wil gaan moet vaak een forse opleg betalen. Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1) Bestaat hiervoor een wettelijk of gereglementeerd kader ? Zo ja, hetwelke ? Hoe worden de hogere kosten voor singles gemotiveerd ?

2) Kan de geachte minister meedelen wat de gemiddelde meerprijs is van hotelkamers voor singles in vergelijking met tweepersoonskamers ?

3) Passen alle Belgische reisagentschappen deze maatregel toe ? Zo nee, wat zijn de redenen die de reisagentschappen geven om deze maatregel al dan niet toe te passen ?

4) Heeft hij kennis van gelijkaardige situaties of net tegenovergestelde situaties in de ons omringende landen ?