Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1774

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 8 februari 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden

diefstal
provincie Vlaams-Brabant
officiŽle statistiek
misdaadbestrijding

Chronologie

8/2/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018 )
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2278

Vraag nr. 6-1774 d.d. 8 februari 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de bestrijding van woninginbraken, in het bijzonder in Halle-Vilvoorde vergt volgehouden en Ė met het oog op efficiŽntie Ė ook op elkaar afgestemde inspanningen van alle betrokken federale, regionale en gemeentelijke overheden.

Teneinde een inzicht te krijgen in de problematiek van de woninginbraken, verzoek ik u om een overzicht van het aantal door de politie geregistreerde gevallen van inbraken in woningen in Halle-Vilvoorde en dit voor de afgelopen vijf jaar.

Graag kreeg ik hierbij ook een opsplitsing per politiezone en per gemeente in Halle-Vilvoorde.

Hoe beoordeelt de geachte minister deze gegevens†? Op welke vlakken werd de strijd tegen deze woninginbraken reeds opgevoerd†? Werd er overlegd met de diverse betrokken overheden in 2017(-2018)†?