Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1751

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 19 januari 2018

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Infrabel - Station van Lot - Heideveldstraat - Verkeersveiligheid - Verbetering - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
verkeersveiligheid
provincie Vlaams-Brabant

Chronologie

19/1/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 )
10/4/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1751 d.d. 19 januari 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : het garanderen van verkeersveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Infrabel is eigenaar van de Heideveldstraat in Lot. Deze straat heeft evenwel geen voetpad, waardoor voetgangers verplicht zijn om zich op de weg te begeven om van het treinstation van Lot tot bij hun werkgever in Heideveld te geraken. Ook de verlichting is niet aangepast aan de verkeerssituatie. Omdat er heel wat zwaar verkeer is in Heideveld en werknemers zich ook op nachtelijke uren van en naar het treinstation moeten begeven, ontstaan er gevaarlijke situaties.

Daarom de volgende vraag :

Kan Infrabel dringend stappen ondernemen om de verkeersveiligheid in Heideveld te verbeteren?

Antwoord ontvangen op 10 april 2018 :

Infrabel laat me weten dat ze niet de wegbeheerder is van de Heideveldstraat ook al ligt een bepaalde wegenis op haar domein. Het garanderen van de verkeersveiligheid is een bevoegdheid van de wegbeheerder, hetgeen de gemeente of het Gewest kan zijn.

Op vraag van de wegbeheerder kan gezocht worden naar specifieke oplossingen. De eventuele meerkosten zullen dan ten laste vallen van de wegbeheerder en opgenomen worden in een bijzondere overeenkomst tussen de wegbeheerder en Infrabel.