Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1742

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 11 januari 2018

aan de eerste minister

GecreŽerde jobs - Type - Studie van de administratie Werk

schepping van werkgelegenheid
officiŽle statistiek

Chronologie

11/1/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 )
12/2/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1742 d.d. 11 januari 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en†/†of de Gewesten zijn de volgende†: impact op de regionale parameters.

In een interview in De Tijd van 23 december 2017 (blz. 4) stelde de geachte eerste minister†:

ę†Om een objectief debat te kunnen aangaan, heb ik de opdracht gegeven aan de administratie Werk om na te gaan welke types jobs worden gecreŽerd.†Ľ

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vraag†:

Kan de geachte eerste minister de studie bezorgen over de types van gecreŽerde jobs†? Graag ontving ik cijfers per Gewest.

Antwoord ontvangen op 12 februari 2018 :

Om een objectief debat te kunnen voeren, heb ik de minister van Werk gevraagd de Nationale Bank van België en / of het Planbureau te gelasten een studie uit te voeren over de jobcreatie, rekening houdend met onder meer volgende parameters : het aantal jobs dat werd gecreëerd in de private sector, de publieke sector en in het zelfstandigenwerk, een uitsplitsing per activiteitssector, een uitsplitsing per voltijdse of halftijdse tewerkstelling alsook een uitsplitsing per Gewest.

Ik zal uiteraard niet nalaten het Parlement in te lichten over de resultaten van deze studie wanneer deze is afgerond.