Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1722

van Gilles Mouyard (MR) d.d. 20 december 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Jacht - Drijvers met honden en geleiders van jachthonden - Opsporen van de honden - Gebruik van halsband met gps-tracker - Erkende toestellen - Heffing - Belangrijke kost - Overleg met het BIPT - Eventuele maatregelen

jacht
huisdier
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
satellietnavigatie

Chronologie

20/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 )
12/1/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1722 d.d. 20 december 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wetgeving op de jacht is een regionale aangelegenheid. De meerderheid van de drijvers met honden en de geleiders van jachthonden gebruiken voor hun honden halsbanden die uitgerust zijn met een gps.

Veel drijvers met honden en geleiders van jachthonden worden echter beboet door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) omdat ze niet in orde zijn. Dat instituut valt onder uw bevoegdheid. Er rijzen inderdaad problemen met het BIPT omdat de drijvers gebruik maken van toestellen van het type Garmin Astro 220 of 230 (verboden in BelgiŽ) of Garmin Alpha 100 (toegelaten mits betaling van een vergunning).

De meeste drijvers en begeleiders van jachthonden zijn vrijwilligers voor wie de aankoop van een een toestel dat erkend en/of toegelaten is door het BIPT een aanzienlijke uitgave betekent. Daarbij komen dan nog de betaling van een heffing en de maandelijkse kosten voor het bezit of het gebruik van het toestel. U zult ongetwijfeld toegeveven dat die kosten voor vrijwilligers virj hoog zijn.

Kan men niet tot een akkoord komen met het BIPT zodat drijvers en geleiders van jachthonden hun activiteit als vrijwilliger in het kader van de jacht kunnen uitoefenen zonder een belangrijk bedrag te moeten ophoesten voor een erkend toestel?

Hoe schat u die toestand in? Bent u voorstander van een oplossing die drijvers en geleiders van jachthonden toelaat hun activiteit als vrijwilliger in het kader van de jacht uit te oefenen zonder geld te moeten uitgeven voor een toestel dat erkend of toegelaten is door het BIPT? Zo ja, welke voorstellen hebt u voor de jagerswereld? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2018 :

Radioapparatuur voor het drijven met honden moet voldoen aan de Europese normen zoals vastgelegd via artikel 32 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie om storingen te vermijden en de veiligheid te garanderen. Zo moet de apparatuur meer bepaald voorzien zijn van een CE-merkteken dat getuigt dat de apparatuur conform is, zoals de fabrikant of de invoerder van bij de invoering in de Europese markt moet garanderen.

Anderzijds moeten de zendtoestellen in overeenstemming zijn met het Belgische radiofrequentieplan waarvoor een betalende voorafgaande vergunning van het BIPT moet worden verkregen conform artikel 13/1 van de wet.

Aangezien de wet de Koning de mogelijkheid biedt om zowel afwijkingen van vergunningen als vrijstellingen van heffingen toe te kennen, kan het BIPT niet op eigen initiatief vrijstellingen ter zake toekennen.

Het BIPT heeft echter geen bezwaar dat de jachtclub, onder bepaalde voorwaarden, optreedt als tussenpersoon voor zijn leden door vergunningsaanvragen te bundelen en in te dienen als één enkele aanvraag. Zo kan de administratieve last voor het BIPT tot een minimum worden herleid en kunnen de jagers hun vergunningen regelen tegen lagere kosten.