Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1592

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 25 oktober 2017

aan de minister van FinanciŰn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Verdrag betreffende stabiliteit, co÷rdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŰ

Verdrag inzake stabiliteit, co÷rdinatie en bestuur
Stabiliteitspact
Economische en Monetaire Unie
nationale uitvoeringsmaatregel

Chronologie

25/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 )
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2276

Vraag nr. 6-1592 d.d. 25 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : het Verdrag betreffende stabiliteit, co÷rdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) is eveneens (onrechtstreeks) van toepassing op de Gewesten.

Op basis van het rapport van de Europese Commissie van 22 februari 2017 overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag betreffende stabiliteit, co÷rdinatie en governance in de EMU (Europese Commissie, C(2017) 1201 final, Annex 2) kan gesteld worden dat BelgiŰ zich in de brieven van 16 juli 2016 en 17 oktober 2016 engageerde om de tekortkomingen in de omzetting naar Belgische wetgeving te verhelpen.

Daarom volgende vraag :

Kan de geachte minister de geciteerde brieven van 16 juli 2016 en 17 oktober 2016 bezorgená?