Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1555

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 28 september 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden

diefstal
provincie Vlaams-Brabant
officiŽle statistiek
misdaadbestrijding

Chronologie

28/9/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 )
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2275

Vraag nr. 6-1555 d.d. 28 september 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de bestrijding van woninginbraken, inzonderheid in Halle-Vilvoorde vergt volgehouden en Ė met het oog op efficiŽntie Ė ook op elkaar afgestemde inspanningen van alle betrokken federale, regionale en gemeentelijke overheden.

Teneinde een inzicht te krijgen in de problematiek van de woninginbraken, verzoek ik u om een overzicht van het aantal door de politie geregistreerde gevallen van woninginbraken in Halle-Vilvoorde in de afgelopen vijf jaar.

Graag hierbij ook een opsplitsing per politiezone en per gemeente in Halle-Vilvoorde.

Hoe beoordeelt de geachte minister deze gegevens†? Op welke vlakken werd het beleid inzake de strijd tegen deze woninginbraken reeds opgevoerd en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de periode 2016-2017†?