Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1490

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 13 juni 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief

digitale distributie
internetsite
boekensector
BTW-tarief
elektronisch publiceren
belastingharmonisatie

Chronologie

13/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
11/7/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1491

Vraag nr. 6-1490 d.d. 13 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel wordt in BelgiŽ 21†% btw geheven op e-books en andere elektronische publicaties. De commissie Economie van het Europees Parlement heeft in mei 2017 het licht op groen gezet voor een btw-verlaging voor elektronische publicaties zoals e-boeken en andere online media, in navolging van een voorstel in die zin vanwege de Europese Commissie, die reeds een jaar geleden voorstelde om het btw-tarief voor elektronische boeken en online media gelijk te schakelen met dat voor drukwerk.

Er is momenteel een grote ongelijkheid in de fiscale behandeling van digitale en papieren publicaties.

Zo geldt in BelgiŽ momenteel een btw-tarief van 6†% voor boeken. Voor papieren kranten is het tarief 0†%. Voor elektronische publicaties geldt tot op heden een tarief van 21†%.

E-boeken en nieuwssites die digitale kranten publiceren alsook digitale nieuwssites voor abonnees moeten 21†% btw aanrekenen.

Voor elektronische publicaties geldt in Europa tot op heden een minimumtarief van 15†% btw.

Dit onderscheid remt nieuwe technologieŽn af en is achterhaald.

Als het btw-tarief gelijkgesteld wordt met dat voor papieren boeken, dan zal er 6†% btw geheven worden op e-books.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag†: het betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid daar de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor media alsook cultuur.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen†:

1) Hoe reageert u op de nakende verlaging van het minimum btw-tarief op online media en e-boeken vanwege Europa? Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor elektronische boeken en online media moet worden gelijkgeschakeld met het bestaande tarief voor papieren drukwerk†? Zo ja, kunt u dit concreet toelichten†? Zo neen, waarom niet†?

2) Kunt u aangeven of u de btw-tarieven op papieren en digitale publicaties, zoals online nieuwssites en e-boeken, zal harmoniseren naar beneden, eenmaal Europa definitief het minimum btw-tarief voor elektronische publicaties van 15†% btw heeft geschrapt†?

3) Gaat het btw-tarief voor online nieuwsmedia die digitale kranten verkopen eveneens worden gelijkgetrokken met het tarief voor de papieren kranten, zijnde 0†%†? Zo ja, kunt u de timing daarvoor concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en welk tarief overweegt u dan wel in te voeren†?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2017 :

Ik deel u mee dat het antwoord op deze vraag tot de bevoegdheden van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude behoort.