Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1432

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 5 mei 2017

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel

belastingaangifte
belastingadministratie
boekhouder
fiscaal delict

Chronologie

5/5/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 )
13/6/2017 Rappel
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2273

Vraag nr. 6-1432 d.d. 5 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de federale overheid int eveneens Vlaamse belastingen.

Met een volmacht of een mandaat kan een aangewezen volmachthouder (boekhoudkantoor, fiscaal kantoor, enz.) de aangifte van een belastingplichtige in de personenbelasting, BTW- en vennootschapsbelasting elektronisch invullen en indienen. Zo kan de mandaatnemer dezelfde handelingen als de mandaatgever verrichten bij het invullen van de belastingaangifte.

Fiscale raadgevers in ons land moeten niet noodzakelijk beschikken over de titel van accountant of belastingconsulent, die wel een permanente vorming hebben genoten of aan deontologische verplichtingen moeten voldoen. De vraag is dan ook of het niet wenselijker zou zijn om fiscale aangiftes via mandaat voor te behouden aan titularissen van een beschermde beroepstitel.

1) Hoeveel fiscale consultants werken samen met de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn (indienen aangiftes, briefwisseling, enz.) die in het verleden het voorwerp waren van een schrapping als erkend belastingconsulent, accountant, boekhouder, enz. ?

2) In het kader van strijd tegen fiscale witwas en fraude : wat is de visie van de geachte minister op het eventueel invoeren van een bepaling die stipuleert dat fiscale aangiftes enkel kunnen ingediend worden bij de FOD FinanciŽn door de belastingplichtige zelf of via een tussenpersoon met erkend beroep ?

3) Wat is zijn visie op het eventueel invoeren van een bepaling die stipuleert dat enkel tussenpersonen met een erkend beroep automatisch een kopie van de briefwisseling met de FOD FinanciŽn kunnen ontvangen ?