Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-134

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven

overheidsbedrijf
officiŽle statistiek
niveau van het onderwijs
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
taalgebruik
Proximus
personeel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

28/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
10/12/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-135

Vraag nr. 6-134 d.d. 28 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een interview in de Knack van 29 juni 2011 beschuldigt de voorzitter van het Brusselse openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Yvan Mayeur de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Belgacom ervan geen Brusselaars in dienst te willen nemen. Het personeelsbestand van deze bedrijven zou 4 % Brusselaars tellen. De heer Mayeur suggereert daarbij dat hier racistische motieven meespelen.

Hierover de volgende vragen :

1) Wat is het aandeel van het aantal inwoners uit het Brussels Gewest in de verschillende overheidsbedrijven die onder de bevoegdheid van de geachte minister ressorteren? Hoe evolueerden deze cijfers de afgelopen tien jaar? Hoe duidt zij deze cijfers en ontwikkelingen, welke conclusies kan men hieruit trekken?

2) Kan zij mij cijfers bezorgen met betrekking tot het scholingsniveau van deze Brusselaars als personeelsleden in de verschillende overheidsbedrijven? Hoe duidt zij deze cijfers en welke conclusies kan men hieruit trekken?

3) Kan zij mij cijfers bezorgen met betrekking tot de woonplaats (gemeenten) en de leeftijd van deze Brusselaars?

4) Bestaat er proactief beleid om meer inwoners uit het Brussels Gewest in deze bedrijven aan te werven? Zo neen, acht zij dit opportuun gezien de hoge (jeugd)werkloosheid in onze hoofdstad? Kan zij haar antwoord motiveren?

5) Hoe duidt zij de uitspraak van Brusselse OCMW-voorzitter Yvan Mayeur dat het hier om een racistische aanwervingspolitiek vanwege deze overheidsbedrijven zou gaan? Zijn er aanwijzingen die hierop wijzen? Zal zij dit, gezien de aan het licht gebrachte schandelijke discriminatie door interim-kantoren, ten gronde onderzoeken?

6) Welke mogelijke andere verklaringen kan zij aanreiken voor deze scheefgroei? Spelen de vereisten voor tweetaligheid en de taalkaders hier eventueel een rol?

7) Welke zijn de belangrijkste hinderpalen om tot een evenredige vertegenwoordiging te komen van de Brusselaars in deze overheidsbedrijven? Wat ondernam of plant zij om deze hinderpalen weg te werken?

Antwoord ontvangen op 10 december 2014 :

1. De Brusselse OCMW-voorzitter stelde in 2011 dat er bij Belgacom amper 4 % Brusselaars zouden werkzaam zijn.

Hierna zijn de reële cijfers voor Belgacom aangaande de medewerkers die wonen en werken in het Brussels Gewest en dit voor de afgelopen zes jaren:

2. Opleidingsniveau


Totaal

Graduaat

18,62 %

Lager secundair

5,52 %

Hoger secundair

29,22 %

Universitair

46,64 %

Totaal

100,00%

3. Woonplaats en leeftijdsgroepen

 


< 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

> 59

Total/Totaal

 

ANDERLECHT

0,43%

1,47%

1,03%

1,29%

1,47%

1,55%

0,95%

1,21%

0,00%

9,40%

 

BRUSSEL

0,17%

0,78%

1,12%

0,95%

1,47%

0,69%

1,12%

0,86%

0,09%

7,24%

 

ELSENE

0,09%

0,86%

1,03%

0,69%

1,21%

0,78%

0,60%

0,17%

0,09%

5,52%

 

ETTERBEEK

0,09%

0,09%

0,52%

0,43%

0,60%

0,26%

0,09%

0,26%

0,17%

2,50%

 

EVERE

0,17%

0,26%

0,34%

0,95%

0,52%

0,78%

0,43%

0,34%

0,09%

3,88%

 

GANSHOREN

0,17%

0,34%

0,17%

0,69%

0,43%

0,34%

0,52%

0,34%

0,00%

3,02%

 

HAREN

0,00%

0,09%

0,00%

0,17%

0,17%

0,09%

0,00%

0,17%

0,00%

0,69%

 

JETTE

0,26%

0,69%

0,52%

1,47%

0,52%

0,69%

0,86%

0,86%

0,09%

5,95%

 

KOEKELBERG

0,00%

0,00%

0,09%

0,43%

0,86%

0,60%

0,09%

0,17%

0,00%

2,24%

 

LAKEN

0,17%

0,52%

0,43%

0,95%

1,03%

0,78%

0,86%

0,78%

0,09%

5,60%

 

NEDER OVER HEEMBEEK

0,00%

0,52%

0,34%

0,34%

0,60%

0,34%

0,17%

0,09%

0,00%

2,41%

 

OUDERGEM

0,00%

0,34%

0,26%

0,69%

1,21%

0,60%

0,34%

0,26%

0,00%

3,71%

 

SCHAARBEEK

0,69%

0,78%

1,29%

1,38%

2,93%

1,29%

0,69%

1,47%

0,17%

10,69%

 

SINT AGATHA BERCHEM

0,00%

0,00%

0,52%

0,43%

0,78%

0,43%

0,69%

0,34%

0,09%

3,28%

 

SINT GILLIS

0,09%

0,43%

0,09%

0,52%

0,17%

0,34%

0,00%

0,17%

0,00%

1,81%

 

SINT JANS MOLENBEEK/

0,69%

1,55%

1,03%

1,47%

1,72%

1,47%

0,52%

0,43%

0,34%

9,22%

 

SINT JOOST TEN NODE

0,00%

0,17%

0,26%

0,26%

0,34%

0,17%

0,09%

0,09%

0,00%

1,38%

 

SINT LAMBRECHTS WOLUWE/

0,43%

0,34%

0,43%

1,21%

0,86%

0,86%

0,52%

0,09%

0,09%

4,83%

 

ST PIETERS WOLUWE

0,09%

0,17%

0,34%

0,34%

0,34%

0,86%

0,26%

0,09%

0,34%

2,84%

 

UKKEL

0,00%

0,52%

0,69%

0,95%

2,41%

1,12%

0,26%

0,26%

0,26%

6,47%

 

VORST

0,09%

0,69%

0,34%

0,34%

1,03%

0,78%

0,17%

0,17%

0,09%

3,71%

 

WATERMAAL BOSVOORDE

0,17%

0,17%

0,00%

0,95%

0,69%

0,78%

0,60%

0,26%

0,00%

3,62%

 

TOTAAL

3,79%

10,78%

10,86%

16,90%

21,38%

15,60%

9,83%

8,88%

1,98%

100,00%

4. Belgacom heeft dit jaar reeds 54 posities in Brussel ingevuld, waarvan 20 of 37 % door mensen die ook effectief in Brussel wonen.

Gezien het belang dat ze hier ook aan hecht, heeft Belgacom verschillende initiatieven lopen, in verschillende domeinen, zoals:

5. Belgacom tilt zeer zwaar aan deze uitspraken, temeer daar zij reeds veel inspanningen heeft geleverd op dit vlak. Belgacom heeft elke keer het label “gelijkheid/diversiteit” verkregen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, na de bijbehorende audits (dit project werd door de FOD stopgezet en liep van 2007-2010), een bewijs dat Belgacom er al lang mee bezig is. Onlangs verkreeg Belgacom eveneens de “Diversity award” van de organisatie van Employer of the year voor haar jarenlange en uitzonderlijke inspanningen op vlak van diversiteit.

6. Alle functies binnen Belgacom vereisen op zijn minst het gebruik van Nederlands of Frans. Voor Brussel wordt voor bepaalde functies het gebruik van minstens twee talen gevraagd, maar zelfs dan wordt vooral gekeken naar de competenties en of er een basis aanwezig is om tweetaligheid te ontwikkelen.

7. Werkloosheid en jeugdwerkloosheid in het bijzonder is net één van de peilers waar Belgacom ook wil op inzetten via haar Proximus Foundation. Belgacom zal zeker verder gaan op de ingeslagen weg en zal blijven investeren in projecten die hiertoe bijdragen.

1) Aantal personeelsleden - inwoners Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aandeel in globaal personeelsaantal:


Aantal

% in bpost

2006

1674

4,42

2007

1660

4,50

2008

1591

4,55

2009

1597

4,74

2010

1537

4,68

2011

1552

4,99

2012

1446

4.92

2013

1512

5.38

2014

1474

5.51

2) Scholingsgraad (**) in percentage van de personeelsleden – inwoners Brussels Hoofdstedelijk Gewest:


1

2

3

4


2006

12,01

5,32

27,24

55,44

100

2007

13,67

5,66

27,23

53,43

100

2008

15,34

5,41

25,46

53,80

100

2009

16,97

5,82

22,23

54,98

100

2010

17,63

5,47

21,34

55,56

100

2011

17,07

5,35

20,55

57,02

100

2012

19.16

4.84

21.16

54.84

100

2013

16.93

4.50

21.43

57.14

100

2014

17.30

4.48

18.86

59.36

100

Scholingsgraad (**) personeelsleden – inwoners Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot globaal personeelsbestand:


1

2

3

4


2006

15,12

9,15

4,61

3,69

4,42

2007

13,74

7,46

4,90

3,58

4,50

2008

13,59

6,89

4,85

3,63

4,55

2009

13,95

7,33

4,48

3,89

4,74

2010

13,78

6,98

4,47

3,82

4,68

2011

13,06

7,29

4,83

4,15

4,99

2012

13.46

6.19

4.79

4.00

4.92

2013

12.67

5.80

5.62

4.51

5.38

2014

13.03

5.95

5.25

4.76

5.51

(**) scholingsgraad in functie van functieclassificatie:

1 = universitair

2 = hoger, niet-universitair

3 = humaniora

4 = geen diploma’s vereist

3) Woonplaats:

Zie bijlage.

Personeelsleden – inwoners Brussels Hoofdstedelijk Gewest: verdeling volgens leeftijdcategorie:


-35

35-39

40-49

50-59

60 +


2006

16,25

26,46

27,00

28,43

1,85

100

2007

15,24

26,39

26,99

28,98

2,41


2008

13,32

28,47

27,72

28,28

2,20


2009

14,78

27,30

27,43

28,30

2,19


2010

14,70

27,72

26,81

28,43

2,34


2011

15,40

28,61

28,41

25,39

2,19


2012

26.69

15.70

29.53

25.86

2.21


2013

28.11

16.27

29.10

24.01

2.51


2014

27.82

15.60

30.05

23.88

2.65


Leeftijd personeelsleden – inwoners Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten aanzien van globaal personeelsbestand:


-35

35-39

40-49

50-59

60 +


2006

6,88

5,21

4,05

3,42

8,93

4,4

2007

7,00

5,55

4,18

3,35

11,5

4,5

2008

6,03

6,15

4,17

3,42

10,0

4,6

2009

7,33

6,46

4,30

3,43

9,86

4,7

2010

6,66

6,77

4,18

3,38

8,80

4,7

2011

6,83

7,39

4,55

3,44

7,17

4,9

2012

6.78

7.43

4.60

3.44

6.52

4.9

2013

7.38

8.77

4.94

3.60

6.88

5.4

2014

7.40

8.61

5.22

3.74

6.18

5.5

4) De aanwerving van werknemers bij bpost gebeurt uitsluitend op basis van objectieve criteria. De deontologische code die de selectoren moeten eerbiedigen voorziet dat alle kandidaten volgens dezelfde criteria moeten behandeld worden en dat enkel mag rekening gehouden worden met de competenties en ervaring voor het gevraagde profiel. De woonplaats van de kandidaat is geen criterium. Vacatures worden op een brede manier bekendgemaakt (onder meer via de website) waarbij ook de standplaats van de functie is vermeld.

5) De waarden van bpost zijn onverkort op alle medewerkers van toepassing en stellen onder meer:Als medewerker toon ik dagelijks dat je op mij kan vertrouwen door elke vorm van discriminatie te verwerpen en open te staan voor anders zijn en denken.” Zoals hierboven reeds vermeld is, is de selectie van kandidaten uitsluitend gebaseerd op het profiel (competenties, ervaring,…) van de kandidaat. Er zijn geen indicaties die wijzen op een racistische of discriminerende aanwervingspolitiek bij bpost.

6) De officiële tweetaligheid die voor sommige functies vereist is, vormt inderdaad een moeilijkheid. bpost stelt sinds jaren een manifest tekort vast aan wettelijk tweetalige kandidaten. Dit tekort is echter algemeen en geldt niet alleen voor kandidaten die komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

7) Bpost beschikt over 12 000 vacatures, waarbij voor iedere kandidaat dezelfde selectiecriteria gelden. Een groot aantal van deze vacatures zijn toegankelijk voor laaggeschoolden. Voor bepaalde functies is, wegens de te respecteren taalwetgeving, tweetaligheid vereist, wat een mogelijke hinderpaal is. Echter, bpost rekruteert op permanente basis en zal dit in de nabije toekomst ook blijven doen.

Bijlage – Annexe

3) Woonplaats – Domicile :


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Brussel

246

234

245

146

246

232

226

232

231

Bruxelles

Evere

79

79

68

68

70

65

65

65

64

Evere

Schaarbeek

170

166

162

154

156

172

156

170

158

Schaerbeek

Etterbeek

68

67

57

59

49

50

45

45

38

Etterbeek

Elsene

70

71

67

71

63

61

62

71

67

Ixelles

Sint-Gillis

51

43

42

39

36

35

38

39

40

St..Gilles

Anderlecht

202

209

197

202

198

191

165

177

171

Anderlecht

Sint-Jans-Mo

159

152

147

149

164

163

148

168

169

Molenb-S.-.J.

Koekelberg

40

42

33

37

28

40

37

42

38

Koekelberg

Sint-.Agatha-B

66

67

67

67

59

54

51

51

53

Berch.-St.-A.

Ganshoren

56

55

51

52

57

60

59

53

54

Ganshoren

Jette

130

126

108

99

95

93

85

84

83

Jette

Sint-Pieters-Wo

27

28

29

39

34

30

34

35

34

Wol.-St.Pierre

Oudergem

36

46

39

38

37

37

33

33

33

Auderghem

Watermaal-Bo

35

32

34

36

35

35

25

25

24

Waterm. Bo

Ukkel

83

76

80

76

77

86

72

80

78

Uccle

Vorst

72

71

66

65

60

65

67

61

60

Forest

St-Lam.-Wo

67

70

73

74

63

58

57

56

56

Wol.-St.-La

Sint-Joost-t-No

21

26

26

26

27

25

21

25

23

St.-Josse-No

Totaal

1674

1660

1591

1597

1537

1552

1446

1512

1474

Total