Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1327

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 maart 2017

aan de eerste minister

Raad van State - Arresten - Schorsing van bestuurshandelingen - Vernietiging van bestuurshandelingen - Cijfers

administratieve rechtspraak
bestuursmaatregel
beroep in administratieve zaken
officiŽle statistiek
vonnis
beroep tot nietigverklaring

Chronologie

21/3/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 )
31/3/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1327 d.d. 21 maart 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de arresten van de Raad van State hebben betrekking op de verschillende Belgische overheden.

De Raad van State is het hoogste administratieve rechtscollege in BelgiŽ. Hij heeft een adviserende rol maar is ook bevoegd om administratieve handelingen te schorsen of te vernietigen.

Daarom volgende vragen :

1) Hoeveel arresten velde de Raad van State de afgelopen tien jaar ? Graag kreeg ik cijfers per jaar.

2) Hoeveel arresten van de Raad van State zorgden de afgelopen tien jaar voor een schorsing van bestuurshandelingen ?

Graag kreeg ik :

a) cijfers per jaar ;

b) een opdeling per overheidsniveau ;

c) een opdeling in soorten bestuurshandelingen (besluiten, reglementen, vergunningen, ...) ;

d) een opdeling per beleidsdomein.

3) Hoeveel arresten van de Raad van State zorgden de afgelopen tien jaar voor een vernietiging van bestuurshandelingen ?

Graag kreeg ik :

a) cijfers per jaar ;

b) een opdeling per overheidsniveau ;

c) een opdeling in soorten bestuurshandelingen (besluiten, reglementen, vergunningen, ...) ;

d) een opdeling per beleidsdomein.

4) Hoe evalueert de geachte eerste minister deze cijfers ?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2017 :

De vraag van de geachte senator wordt toegezonden aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, aangezien het voorwerp ervan tot zijn bevoegdheden behoort.